A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All That I Need-7 (Kõik, mida ma vaja-7) Lyrics

Kunstnikud: Point of Grace (Grace punkti)

Album: Free to Fly-1 (Vaba Fly-1)

Sometimes I know you can read my mind;
Tähendab lyrics: Mõnikord ma tean, et te saate lugeda minu meelest;
deep down inside where my fears are hiding.
Tähendab lyrics: sügaval sees kus mu kartused on peidus.
Whisper so tender the way that you do.
Tähendab lyrics: Whisper nii pakkumise teed, mida teha.
There's a love that's forever
Tähendab lyrics: On armastus on igavesti
I've found in you.
Tähendab lyrics: Olen leidnud sind.
I know sometimes I ask you for the moon.
Tähendab lyrics: Tean mõnikord ma teilt küsida moon.
Reach for a star and I long to hold you.
Tähendab lyrics: Jõuda star ja ma kaua te.
How can this love be so simple for you?
Tähendab lyrics: Kuidas saab see armastus olla nii lihtne?
That you reach out and touch me,
Tähendab lyrics: Et jõuda ja katsu mind,
and suddenly I see
Tähendab lyrics: ja äkki näen

Chorus:
Tähendab lyrics: Refrään:
All that I need is you.
Tähendab lyrics: Kõik, mida vajan, on teil.
Always forever with you.
Tähendab lyrics: Alati igavesti koos sinuga.
I feel your love,
Tähendab lyrics: Ma tunnen oma armastust
and I realize
Tähendab lyrics: ja ma mõistan
all I ever needed was you;
Tähendab lyrics: Kõik, mida ma kunagi tarvis oli teile;
just you.
Tähendab lyrics: just sina.

Once in a while a dream will come true.
Tähendab lyrics: Kord kui unistus saab tõeks.
A moment in time created by you.
Tähendab lyrics: Teie poolt ajahetkel.
Things less important start falling away.
Tähendab lyrics: Vähem tähtsad asjad hakkavad, alla ära.
There's a truth down inside me,
Tähendab lyrics: Seal on tõde, maha minu sees
and I hear my heart say
Tähendab lyrics: ja ma kuulen öelda südamest

Repeat Chorus
Tähendab lyrics: Refrään

I remember a time
Tähendab lyrics: Ma mäletan aega
when love was so hard to find.
Tähendab lyrics: Kui armastus oli nii raske leida.
I was never really satisfied,
Tähendab lyrics: Ma ei ole kunagi tõesti rahul,
needing what I just denied.
Tähendab lyrics: oleks vaja, ma lihtsalt eitada.
Oh, but now I see
Tähendab lyrics: Oh, aga nüüd ma näen
so suddenly.
Tähendab lyrics: nii äkki.

Repeat Chorus
Tähendab lyrics: Refrään
All That I Need-7 (Kõik, mida ma vaja-7) Lyrics All That I Need-7 (Kõik, mida ma vaja-7) Lyrics-2 All That I Need-7 (Kõik, mida ma vaja-7) Lyrics-3 All That I Need-7 (Kõik, mida ma vaja-7) Lyrics-4

Rohkem Albumeid asukohast Grace punkti