A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

After You Get What You Want You Don't Want It (Pärast seda, kui te saada mida sa tahad sa ei taha seda) Lyrics

Kunstnikud: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: 101 Hits: Nat King Cole (101 tabamust: Nat King Cole)

Listen to me, honey dear
Tähendab lyrics: Kuula mind, kallis kallis
Something's wrong with you I fear
Tähendab lyrics: Midagi on valesti, mida ma kardan
It's getting harder to please you
Tähendab lyrics: See on üha raskem palun sind
Harder and harder each year
Tähendab lyrics: Raskem ja raskem igal aastal
I don't want to make you blue
Tähendab lyrics: Ma ei taha sind sinine
But you need a talking to
Tähendab lyrics: Kuid vaja on rääkinud
Like a lot of people I know
Tähendab lyrics: Nagu paljud inimesed, ma tean
Here's what's wrong with you
Tähendab lyrics: Here's what's sul viga

After you get what you want, you don't want it
Tähendab lyrics: Pärast saad, mida sa tahad, sa ei taha seda
If I gave you the moon, you'd grow tired of it soon
Tähendab lyrics: Kui ma andsin teile moon, teil kasvavad väsinud sellest varsti

You're like a baby
Tähendab lyrics: Sa oled nagu laps
You want what you want when you want it
Tähendab lyrics: Sa tahad, mida sa tahad, kui sa tahad seda
But after you are presented
Tähendab lyrics: Kuid pärast seda, kui on esitatud
With what you want, you're discontented
Tähendab lyrics: Ja mida sa tahad, sa oled discontented

You're always wishing and wanting for something
Tähendab lyrics: Sa oled alati kes soovivad ja tahavad midagi
When you get what you want
Tähendab lyrics: Kui sa saad, mida sa tahad
You don't want what you get
Tähendab lyrics: Ei soovi, mida saad

And tho' I sit upon your knee
Tähendab lyrics: Ja tho' ma istun oma põlve korral
You'll grow tired of me
Tähendab lyrics: Teil kasvavad väsinud mind
'Cause after you get what you want
Tähendab lyrics: Sest lõppude sa saad, mida sa tahad
You don't want what you wanted at all
Tähendab lyrics: Ei soovi, mida sa tahtsid üldse

Don't you say that I'm unkind
Tähendab lyrics: Ei sa öelda, et ma olen ebasõbralik
Think it over and you'll find
Tähendab lyrics: Läbi mõelda ja leida
You've got a changeable nature
Tähendab lyrics: Sul on muutlik looduse
You're always changing your mind
Tähendab lyrics: Sa oled pidevalt meelt
There's a longing in your eye
Tähendab lyrics: On igatsus silma
That is hard to satisfy
Tähendab lyrics: See on raske rahuldada
You're unhappy most of the time
Tähendab lyrics: Sa oled õnnetu enamiku ajast
Here's the reason why
Tähendab lyrics: Siin on põhjus, miks

And tho' you sit upon my knee
Tähendab lyrics: Ja tho' mu põlve peale istuda
After You Get What You Want You Don't Want It (Pärast seda, kui te saada mida sa tahad sa ei taha seda) Lyrics After You Get What You Want You Don't Want It (Pärast seda, kui te saada mida sa tahad sa ei taha seda) Lyrics-2 After You Get What You Want You Don't Want It (Pärast seda, kui te saada mida sa tahad sa ei taha seda) Lyrics-3

Rohkem Albumeid asukohast Nat King Cole