A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Myslovitz

Myslovitz (Myslovitz)

Myslovitz είναι μια πολωνική ροκ συγκρότημα, του οποίου η μουσική ενσωματώνει στοιχεία της βράχος κολλεγίου, Σουγκέιζινγκ, και, αναμφισβήτητα, Μπριτ ποπ. Από το 2003, προσπάθησε EMI Group για την ύπαρξή τους σε διεθνές επίπεδο, με σημαντική υποστήριξη από το MTV Europe. Το συγκρότημα παίρνουν το όνομά τους από την πατρίδα τους βιομηχανική Mysłowice στην Άνω Σιλεσία (νότια Πολωνία).