A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Musketeers of Pig Alley (Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι) Στίχοι

Καλλιτέχνες: Raekwon (Raekwon)

Άλμπουμ: The Lex Diamond Story (Η ιστορία του Lex διαμάντι)

[Raekwon]
Στίχοι που σημαίνει: [Raekwon]
Crack that pineapple open
Στίχοι που σημαίνει: Ρωγμή που ανοίγει ανανά
Vision of break faces, gettin' money lay in the boats
Στίχοι που σημαίνει: Όραμα του διάλειμμα πρόσωπα, να πάρει «χρήματα βάζει στις βάρκες
Got big rifles, play the hood, ride Benz cycles
Στίχοι που σημαίνει: Έχεις μεγάλα τουφέκια, παίξει την κουκούλα, βόλτα Benz κύκλους
why'all mens are psycho, Killah Hill 'ciples
Στίχοι που σημαίνει: why'all mens είναι ψυχο, Killah λόφο «121γ, τις αρχές
More fly generics, money make moves, forget it
Στίχοι που σημαίνει: Πετούν γενόσημα φάρμακα, τα χρήματα κάνουν κινήσεις, ξεχάστε το
We got this locked since nineteen-seven
Στίχοι που σημαίνει: Πήραμε αυτό κλειδωμένο από δεκαεννέα επτά
So many rods and weapons, ain't no more reppin's
Στίχοι που σημαίνει: Τόσα πολλά καλάμια και τα όπλα, δεν είναι καμία περισσότερες reppin του
Take the shit back, faggot, we hate that
Στίχοι που σημαίνει: Πάρτε το shit πίσω, ομοφυλόφιλος, που μισούμε
Meet the real, we lock the real, me/him lock the steel
Στίχοι που σημαίνει: Γνωρίστε το πραγματικό, θα κλειδώσω το πραγματικό, μου/τον κλειδώσετε το χάλυβα
Pop off, pull out, drop them bills
Στίχοι που σημαίνει: Σκάσει από, τραβήξτε προς τα έξω, πτώση τους λογαριασμούς
I run with all real killas, all for realers
Στίχοι που σημαίνει: Τρέχω με όλη πραγματική killas, όλα για realers
Nikes on, awesome gorillas
Στίχοι που σημαίνει: Νίκες για, φοβερό γορίλες
Want more then kill 'em, front war, reveal 'em
Στίχοι που σημαίνει: Θέλετε περισσότερα τότε kill 'em, μπροστινό πολέμου, αποκαλύπτουν 'em
I want him stretched out, listen, he lost the buildin'
Στίχοι που σημαίνει: Θέλω να τον τεντωμένο έξω, ακούστε, έχασε το buildin'
All fly gangstas, more bankers, hundred wit' us
Στίχοι που σημαίνει: Όλα τα πετούν το gangstas, περισσότερες τραπεζίτες, εκατοντάδες εξυπνάδα» μας
We ex-dust niggas, don't even touch my drink
Στίχοι που σημαίνει: Εμείς ex-σκόνη niggas, δεν ακόμη και αφή μου ποτό
Fuck around, get shanked, stabbed, shot and broke
Στίχοι που σημαίνει: Fuck γύρω, να πάρει με στέλεχος σαν, μαχαίρωσε, πυροβόλησε και έσπασε
Ya' yolked and he blast-es through you in the faint
Στίχοι που σημαίνει: Ya' yolked και αυτός έκρηξη-es μέσα από σένα σε τον εξασθενημένο
All my niggas get paint, yo what's my name?
Στίχοι που σημαίνει: Όλα τα niggas μου πάρει χρώμα, yo Τι είναι το όνομά μου;
Lexus Diamond, Ice Water Inc
Στίχοι που σημαίνει: Lexus διαμάντι, παγωμένο νερό Inc

[Interlude: Masta Killa]
Στίχοι που σημαίνει: [Ιντερλούδιο: Masta Killa]
Huh.. (uh-uh-uh-uh)
Στίχοι που σημαίνει: Ε... (uh uh-uh-uh)
Uh! Yeah!
Στίχοι που σημαίνει: ΕΕΕ! Ναι!
Once again in the motherfuckin' place
Στίχοι που σημαίνει: Και πάλι σε motherfuckin το «τοποθετήστε
Fix yo' motherfuckin' face, nigga
Στίχοι που σημαίνει: Διορθώσετε yo «motherfuckin» πρόσωπό, nigga
Yeah.. you know how we gets down
Στίχοι που σημαίνει: Ναι.. ξέρετε πώς εμείς παίρνει κάτω
Me and this mixo, we so.. we so tight
Στίχοι που σημαίνει: Εμένα και αυτό mixo, εμείς έτσι... Εμείς τόσο σφιχτό
Lex Diamond sound, and uh.
Στίχοι που σημαίνει: Lex Diamond ήχο, και, uh.
I bees the High Chief, Jamel Arief
Στίχοι που σημαίνει: Εγώ την υψηλή επικεφαλής, μέλισσες Jamel Arief
Straight from East Medina
Στίχοι που σημαίνει: Κατευθείαν από το ανατολικό Μεδίνα
And uh.. yo.. yeah!
Στίχοι που σημαίνει: Και ΕΕΕ... yo... Ναι!
Yeah.. huh!
Στίχοι που σημαίνει: Ναι.. huh!

[Masta Killa]
Στίχοι που σημαίνει: [Masta Killa]
They started jammin' in the park, just after dark
Στίχοι που σημαίνει: Άρχισαν να jammin' στο πάρκο, ακριβώς μετά από το σκοτάδι
Two turntables and their DJ scratchin'
Στίχοι που σημαίνει: Δύο πικάπ και τους DJ scratchin'
Words seemed to have an attraction when they rhymin'
Στίχοι που σημαίνει: Λέξεις που φαινόταν να έχει μια έλξη όταν αυτοί rhymin'
Hip-hop caused the guns to start sparkin'
Στίχοι που σημαίνει: Χιπ-χοπ προκάλεσε τα όπλα για να ξεκινήσει sparkin'
Temperature risin'
Στίχοι που σημαίνει: Θερμοκρασία risin'
Drape a nigga up with the ratchet, less talkin'
Στίχοι που σημαίνει: Drape ένα nigga επάνω με την καστάνια, λιγότερο talkin'
Caught him on the 'nard, bomb like a G. hard
Στίχοι που σημαίνει: Τον έπιασε το «Ναρντ, βόμβα, όπως ένα σκληρό γ.
Explosion rocks the Promenade, I'm God
Στίχοι που σημαίνει: Έκρηξη βράχους της παραλίας, είμαι ο Θεός
And he show and provin', 'knowledge how he movin'
Στίχοι που σημαίνει: Και αυτός εμφάνιση και provin', «γνώση πώς αυτός movin'
Smift as the wisdom, move from my gate in a drunken state
Στίχοι που σημαίνει: Smift ως τη σοφία, τη μετακίνηση από την πύλη μου σε μια κατάσταση μέθης
I wrote this degree, adjust ya eyes in the light so you could see
Στίχοι που σημαίνει: Έγραψα αυτό το πτυχίο, ya Ρυθμίστε τα μάτια στο φως, έτσι ώστε θα μπορούσατε να δείτε
Never fall victim, dictate the fate
Στίχοι που σημαίνει: Ποτέ δεν πέφτουν θύμα, υπαγορεύει την τύχη
Leave the bake for the snake
Στίχοι που σημαίνει: Αφήστε το ψήνουμε για το φίδι
If he take than I take his head without question
Στίχοι που σημαίνει: Αν έπαιρνε από ό, τι μπορώ να πάρω το κεφάλι χωρίς ερώτηση
In the one to fourteen check the Justice lesson
Στίχοι που σημαίνει: Κατά τον έλεγχο του μία έως δεκατέσσερις το μάθημα της δικαιοσύνης
Now uh!
Στίχοι που σημαίνει: Τώρα ΕΕΕ!

[Interlude: Inspectah Deck]
Στίχοι που σημαίνει: [Ιντερλούδιο: κατάστρωμα Inspectah]
Uh! It's the pineapple Daquiri fuckin' up ya mindstate
Στίχοι που σημαίνει: ΕΕΕ! Είναι ο ανανάς Daquiri fuckin ' μέχρι το ya mindstate
Ya heard? (Yeah) Spread the motherfuckin' word
Στίχοι που σημαίνει: Ya ακούσει; (Ναι) Διαδώστε το motherfuckin' λέξη
Yo!
Στίχοι που σημαίνει: Yo!

[Inspectah Deck]
Στίχοι που σημαίνει: [Inspectah κασέτα]
I'm from where it's real, niggas peal ya' orange
Στίχοι που σημαίνει: Είμαι από όπου είναι πραγματική, niggas κωδωνοκρουσία ya' πορτοκαλί
We want enough bricks that we could build apartments
Στίχοι που σημαίνει: Θέλουμε αρκετά τούβλα πως μπορούμε να κτίσουμε διαμερίσματα
I. General in the field of marksmen
Στίχοι που σημαίνει: I. ΓΕΝΙΚΑ στον τομέα της σκοπευτές
The Bad Boys wit' me ain't Will or Martin
Στίχοι που σημαίνει: Η εξυπνάδα του Bad Boys» και δεν μου είναι Martin ή θα
Feel what I'm droppin', I spit the ill doctrine
Στίχοι που σημαίνει: Νιώστε τι εγώ droppin', φτύνω το δόγμα άρρωστος
Spot him deep in the Killah Hill poppin'
Στίχοι που σημαίνει: Σταθµος βαθιά μέσα το λόφο Killah πεταχτό
Two feet dug in the dirt, up to the skirt
Στίχοι που σημαίνει: Δύο πόδια που σκάβεται στο χώμα, μέχρι τη φούστα
Spectator on the sideline lovin' the work
Στίχοι που σημαίνει: Θεατής για το πάρεργο lovin ' την εργασία
And my team ain't ya' average, CREAM we handle it
Στίχοι που σημαίνει: Και η ομάδα μου δεν είναι ya» μέση, ΚΡΈΜΑ χειριζόμαστε
Fiends seekin' packages, beams and banana clips
Στίχοι που σημαίνει: Fiends seekin' πακέτα, δοκάρια και κλιπ μπανάνα
Festo! If you wit' me, let's go!
Στίχοι που σημαίνει: FESTO! Εάν εσείς η εξυπνάδα» μου, ας πάμε!
The nymphos love me, X-O, X-O
Στίχοι που σημαίνει: Το nymphos αγαπούν μου, X-O, X-O
Boy listen hard, think twice before you get involved
Στίχοι που σημαίνει: Ακούστε αγόρι σκληρά, σκεφτείτε δύο φορές πριν μπορείτε να συμμετάσχετε
We hold the weight like cons in the prison yard
Στίχοι που σημαίνει: Κρατάμε το βάρος, όπως τα μειονεκτήματα στην αυλή φυλακή
They call the riot squad, we live and in charge
Στίχοι που σημαίνει: Αποκαλούν η riot squad, εμείς ζωντανά και στο τέλος
why'all non-beleivers get reminded with scars
Στίχοι που σημαίνει: Πάρτε υπενθυμισμένος για why'all μη-beleivers με ουλές
It's the pineapple, Rebel I. natural
Στίχοι που σημαίνει: Είναι ο ανανάς, επαναστάτης I. φυσικό
Fine wine hundred proof, spittin' mine at you
Στίχοι που σημαίνει: Πρόστιμο κρασιού εκατό αποδείξεις, spittin ' δικό μου σε σας
(CHUH-PUGH! Nigga!)
Στίχοι που σημαίνει: (CHUH-PUGH! Nigga!)
Musketeers of Pig Alley (Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι) Στίχοι Musketeers of Pig Alley (Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι) Στίχοι-2 Musketeers of Pig Alley (Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι) Στίχοι-3
Αυτή η σελίδα έχει σχεδιαστεί για να παρέχει στίχους τραγουδιών του Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι που συλλέγονται στο άλμπουμ Η ιστορία του Lex διαμάντι που δημιουργήθηκε από τον τραγουδιστή Raekwon. Μπορείτε να διαβάσετε την ακόλουθη έκδοση κειμένου του Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι. Αν ενδιαφέρεστε για άλλα τραγούδια στο ίδιο άλμπουμ, κάντε κλικ στο κουμπί Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι. Για να βρείτε μια ολοκληρωμένη λίστα με άλμπουμ από τον ίδιο τραγουδιστή, απλά κάντε κλικ στο Raekwon. Αν αγαπάτε τέτοιους στίχους τραγουδιών, μπορείτε να προσθέσετε αυτή τη σελίδα στο αγαπημένο σας. Για λόγους ευκολίας, μπορείτε επίσης να κάνετε λήψη της έκδοσης εικόνας του Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι για εκτύπωση ή μπορείτε να την μοιραστείτε με τους φίλους σας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, κ. λπ. Στο τέλος αυτής της σελίδας, θα δείτε στίχους τραγουδιών του Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι σε άλλες 42 γλώσσες, όπως Αραβικά, Τσέχικα, Δανέζικα, Γερμανικά, Ελληνικά, Φινλανδικά, Γαλλικά, Εβραϊκά, Ουγγρικά, Ιταλικά, Ιαπωνικά, Κορεατικά, Ολλανδικά, Νορβηγικά, Πολωνικά, Πορτογαλικά, Ρουμανικά, Ρωσικά, Ταϊλανδέζικα, κλπ. Από τη μία πλευρά, παρακαλούμε να μας γράψετε αν χρειάζεστε στίχους τραγουδιών σε PDF έκδοση ή θέλετε να κατεβάσετε MP3 από Σωματοφύλακες των χοίρων σοκάκι δωρεάν. Από την άλλη πλευρά, αν γνωρίζετε άλλα τραγούδια που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το άλμπουμ, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Θα το συμπεριλάβουμε στην επόμενη ενημέρωση της βάσης δεδομένων μας.