A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Love of Christ-1 (Kærlighed til Kristus-1) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: The Love of Christ (Kristi kærlighed)

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]
How long (how long)
Lyrics betyder: Hvor lang tid (hvor længe)
How wide (how wide)
Lyrics betyder: Hvor bred (hvor bred)
Is the love of Christ
Lyrics betyder: Er Kristi kærlighed
How deep (how deep)
Lyrics betyder: Hvor dybt (hvor dybt)
How high (how high)
Lyrics betyder: Hvor højt (hvor højt)
Is the love of Christ
Lyrics betyder: Er Kristi kærlighed

It would take ten thousand lifetimes
Lyrics betyder: Det vil tage ti tusinde levetid
To comprehend, a love with no beginning
Lyrics betyder: At forstå, en kærlighed med ingen begyndelse
A love that knows no end
Lyrics betyder: En kærlighed, der kender ingen ende

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]

More than any heart could measure or ever hold
Lyrics betyder: Mere end nogen hjertet kunne måle eller nogensinde holde
His love could fill the oceans
Lyrics betyder: Hans kærlighed kunne fylde havene
'Til they overflowed
Lyrics betyder: 'Til de strømmede

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]

Higher than the mountains
Lyrics betyder: Højere end bjergene
Deeper than the ocean
Lyrics betyder: Dybere end havet
Farther than the reach of the sky
Lyrics betyder: Længere end reach for himlen
Wider than the heavens
Lyrics betyder: Bredere end himlen
Longer than forever
Lyrics betyder: Længere end evigt
Greater is the love of Christ
Lyrics betyder: Større er Kristi kærlighed

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]
The Love of Christ-1 (Kærlighed til Kristus-1) Lyrics

Flere Albums fra Punkt af Grace