A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The End of a Love Affair-15 (I slutningen af en kærlighedsaffære-15) Lyrics

Kunstnere: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Love Is the Thing/Where Did Everyone Go? (Kærlighed er ting/hvor drog alle?)

So I walk a little too fast, and I drive a little too fast,
Lyrics betyder: Så jeg går lidt for hurtigt, og jeg køre lidt for hurtigt,
And I'm reckless it's true, but what else can you do
Lyrics betyder: Og jeg er hensynsløs det er sandt, men hvad ellers kan du gøre
At the end of a love affair?
Lyrics betyder: For enden af en kærlighedsaffære?

So I talk a little too much, and I laugh a little too much,
Lyrics betyder: Så jeg taler lidt for meget, og jeg griner lidt for meget,
And my voice is too loud when I'm out in a crowd,
Lyrics betyder: Og min stemme er for høj, når jeg er ude i en menneskemængde,
So that people are apt to stare.
Lyrics betyder: Så at folk er tilbøjelige til at stirre.

Do they know, do they care, that it's only
Lyrics betyder: Ved de, gør de sig, at det kun er
That I'm lonely, and low as can be?
Lyrics betyder: At jeg er ensom, og lave, som det kan være?
And the smile on my face isn't really a smile at all.
Lyrics betyder: Og smil på mit ansigt ikke rigtig et smil på alle.

So I smoke a little too much, and I joke a little too much,
Lyrics betyder: Så jeg ryger lidt for meget, og jeg joke lidt for meget,
And the tunes I request are not always the best,
Lyrics betyder: Og de melodier, jeg anmoder om, er ikke altid bedst,
But the ones where the trumpets blare.
Lyrics betyder: Men dem hvor trompeter gjalde.

So I go at a maddening pace, and I pretend that it's taking his place,
Lyrics betyder: Så jeg går i en maddening tempo, og jeg foregiver, at det tager sin plads,
But what else can you do at the end of a love affair?
Lyrics betyder: Men hvad kan du gøre i slutningen af en kærlighedsaffære?
The End of a Love Affair-15 (I slutningen af en kærlighedsaffære-15) Lyrics

Flere Albums fra Nat King Cole