A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Mere end alt andet-2) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: Rarities & Remixes (Sjældenheder & Remixes)

[Chorus:]
Lyrics betyder: [Omkvæd:]
God loves people more than anything
Lyrics betyder: Gud elsker mennesker mere end noget andet
God loves people more than anything
Lyrics betyder: Gud elsker mennesker mere end noget andet
More than anything he wants
Lyrics betyder: Mere end noget andet ønsker han
Them to know
Lyrics betyder: Dem at kende
He'd rather die than let them go
Lyrics betyder: Han ville hellere dø end at lade dem gå
'Cause god love people more
Lyrics betyder: Fordi Gud elsker mennesker mere
Than anything
Lyrics betyder: End noget

God loves the weary
Lyrics betyder: Gud elsker den trætte
When they're too weak to try
Lyrics betyder: Når de er for svage til at prøve
He feels their pain, he knows their shame
Lyrics betyder: Han føler deres smerte, han kender deres skam
He cries with those who cry
Lyrics betyder: Han græder med dem, der råber
He won't give up or walk away
Lyrics betyder: Han vil ikke give op eller gå væk
When other people do
Lyrics betyder: Når andre mennesker gør
'Cause god loves people more
Lyrics betyder: Fordi Gud elsker mennesker mere
Than anything
Lyrics betyder: End noget

[Chorus:]
Lyrics betyder: [Omkvæd:]
More than anything he wants us to go
Lyrics betyder: Mere end noget ønsker han os til at gå
And show the world so they will know
Lyrics betyder: Og vise verden, så de vil vide
That god loves people more
Lyrics betyder: At Gud elsker mennesker mere
Than anything
Lyrics betyder: End noget
More Than Anything-2 (Mere end alt andet-2) Lyrics

Flere Albums fra Punkt af Grace