A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Justified-7 (Berettiget-7) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: Point of Grace Gift Tin-2 (Point of Grace gave Tin-2)

I've tried everything I know
Lyrics betyder: Jeg har prøvet alt hvad jeg ved
Just to earn a piece of mercy for my soul
Lyrics betyder: Bare for at tjene et stykke af nåde for min sjæl
Despite my strain
Lyrics betyder: Trods min stamme
Guilty I remained
Lyrics betyder: Skyldig jeg forblev
Then I found forgiveness
Lyrics betyder: Så fandt jeg tilgivelse
I found grace
Lyrics betyder: Jeg fandt nåde
All condemnation You've erased
Lyrics betyder: Alle fordømmelse du har slettet
Taking my death and giving me life
Lyrics betyder: At tage min død og giver mig liv
I have been justified
Lyrics betyder: Jeg har været berettiget
You gave hope a place to stand
Lyrics betyder: Du gav håb om et sted at stå
Paying all the cost Your holiness demands
Lyrics betyder: Betaler alle omkostninger din hellighed kræver
Free from all
Lyrics betyder: Fri for alle
All that I deserve
Lyrics betyder: Alt det fortjener jeg
I found forgiveness
Lyrics betyder: Jeg fandt tilgivelse
I found grace
Lyrics betyder: Jeg fandt nåde
All condemnation You've erased
Lyrics betyder: Alle fordømmelse du har slettet
Taking my death and giving me life
Lyrics betyder: At tage min død og giver mig liv
I have been justified
Lyrics betyder: Jeg har været berettiget
Freedom from my darkest hours
Lyrics betyder: Frihed fra min mørkeste timer
Freedom to be in the light
Lyrics betyder: Frihed til at være i lyset
Freedom I am blameless in Your sight
Lyrics betyder: Frihed jeg er uden skyld i dit syn
I found forgiveness
Lyrics betyder: Jeg fandt tilgivelse
I found grace
Lyrics betyder: Jeg fandt nåde
All condemnation You've erased
Lyrics betyder: Alle fordømmelse du har slettet
Taking my death and giving me life
Lyrics betyder: At tage min død og giver mig liv
I have been justified
Lyrics betyder: Jeg har været berettiget
Justified-7 (Berettiget-7) Lyrics

Flere Albums fra Punkt af Grace