A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Choose You-10 (Jeg vælger du-10) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace-2 (Drej op for musikken: Hits af Point of Grace-2)

All our mind's attention
Lyrics betyder: Alle vores sinds opmærksomhed
All our hearts affection
Lyrics betyder: Alle vores hjerter hengivenhed
Every heart-cry, every rhyme
Lyrics betyder: Hvert hjerte-cry, hver RIM
Everybody's worshipping something
Lyrics betyder: Alle tilbede noget
All our life's devotion
Lyrics betyder: Alle vores liv hengivenhed
Has been set in motion
Lyrics betyder: Har sat i gang
Religions dozen for a dime
Lyrics betyder: Religioner dusin for en skilling
Everybody's worshipping something
Lyrics betyder: Alle tilbede noget
'Cause that's what we were made to do
Lyrics betyder: Fordi det er hvad vi fik for at gøre

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]
And I choose You
Lyrics betyder: Og jeg vælger du
All my attention, affection
Lyrics betyder: Alle min opmærksomhed, kærlighed
And all my devotion's for You
Lyrics betyder: Og alle min hengivenhed for dig
If everybody's worshipping something
Lyrics betyder: Hvis alle tilbede noget
I choose You
Lyrics betyder: Jeg vælger du
You are beyond conception
Lyrics betyder: Du befinder dig uden for undfangelse
Defying definition
Lyrics betyder: Trodser definition
And You knew me before time
Lyrics betyder: Og du kendte mig før tid
Centuries of pagans
Lyrics betyder: Århundreders Pagan s
Idols fill the nations
Lyrics betyder: Idoler fylde nationerne
But You are Lord to me and mine
Lyrics betyder: Men du er Herren til mig og mine
Everybody's worshipping something
Lyrics betyder: Alle tilbede noget
'Cause that's what we were made to do...oh oh
Lyrics betyder: Fordi det er, hvad vi blev gjort til do... åh Åh

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]
Before I chose You, You first chose me
Lyrics betyder: Før jeg valgte dig, valgte du først mig
I worship You, You alone are worthy
Lyrics betyder: Jeg tilbeder dig, du alene er værdig
You alone deserve it-all of my worship
Lyrics betyder: Du alene fortjener det-alle af min tilbedelse
Lord I choose You
Lyrics betyder: Lord jeg vælger du
I Choose You-10 (Jeg vælger du-10) Lyrics

Flere Albums fra Punkt af Grace