A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I Believe in You (Dedication Song)-1 (Jeg tror på dig (dedikation sang) -1) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: A Thousand Little Things-1 (Tusind små ting-1)

Give your heart though it might make you a fool
Lyrics betyder: Give dit hjerte, selvom det kan gøre dig en nar
Go reach out and break some of the ruse
Lyrics betyder: Gå nå ud og bryde nogle af kneb
Don’t settle, hold out for something more
Lyrics betyder: Ikke bosætte sig, holde ud til noget mere
Find the truth that you’ve been searching for
Lyrics betyder: Finde den sandhed, som du har ledt efter

Let your eyes show what’s in your soul
Lyrics betyder: Lad dine øjne viser hvad er i din sjæl
And let your hands say you’re not alone
Lyrics betyder: Og lad dine hænder sige du ikke er alene
Find a love that loves you strong and kind
Lyrics betyder: Finde en kærlighed, der elsker dig stærk og venlig
Change the world with what is deep inside
Lyrics betyder: Ændre verden med hvad er dybt inde i

I believe in angels, I believe in love
Lyrics betyder: Jeg tror på engle, tror jeg på kærlighed
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lyrics betyder: Jeg tror, der vil komme et tidspunkt, du vil finde, hvad du har drømt om
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics betyder: Tegne eller vinder eller taber, uanset hvilken vej du vælger
I believe in you
Lyrics betyder: Jeg tror på dig

Find yourself though you weren’t even lost
Lyrics betyder: Find dig selv, selvom du ikke var selv tabt
Be who you are and don’t be who you’re not
Lyrics betyder: Være, hvem du er og ikke være hvem du ikke
Take a stand, don’t linger on the fence
Lyrics betyder: Tage stilling, ikke dvæle på hegnet
With careful stance but lingered consequence
Lyrics betyder: Med forsigtig holdning men dvælede konsekvens

I believe in angels (I believe in angels)
Lyrics betyder: Jeg tror på engle (jeg tror på engle)
I believe in love (I believe in love)
Lyrics betyder: Jeg tror på kærlighed (jeg tror på kærlighed)
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of
Lyrics betyder: Jeg tror, der vil komme et tidspunkt, du vil finde, hvad du har drømt om
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lyrics betyder: Jeg tror på solnedgange, tro jeg i bøn
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lyrics betyder: Jeg tror der er håber, fordi der er nogen derude, der bekymrer sig
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics betyder: Tegne eller vinder eller taber, uanset hvilken vej du vælger
I believe in you
Lyrics betyder: Jeg tror på dig

I believe in you
Lyrics betyder: Jeg tror på dig

When it’s time to let you go
Lyrics betyder: Når det er tid til at lade dig gå
You’re in my heart and in my soul
Lyrics betyder: Du er i mit hjerte og i min sjæl
And more than anything
Lyrics betyder: Og mere end noget andet
I hope you know
Lyrics betyder: Jeg håber, du kender

I believe in Jesus, I believe in God
Lyrics betyder: Jeg tror på Jesus, tror jeg på Gud
I believe there’ll come a time you’ll find what you’ve been dreaming of (dreaming of)
Lyrics betyder: Jeg tror, der vil komme et tidspunkt, du vil finde, hvad du har drømt om (drømmer om)
I believe in sunsets, I believe in prayer
Lyrics betyder: Jeg tror på solnedgange, tro jeg i bøn
I believe there’s hope ‘cause there’s someone out there who cares
Lyrics betyder: Jeg tror der er håber, fordi der er nogen derude, der bekymrer sig
Draw or win or lose, whatever road you choose
Lyrics betyder: Tegne eller vinder eller taber, uanset hvilken vej du vælger
I believe in you
Lyrics betyder: Jeg tror på dig

I believe in you
Lyrics betyder: Jeg tror på dig
I believe in you
Lyrics betyder: Jeg tror på dig
I Believe in You (Dedication Song)-1 (Jeg tror på dig (dedikation sang) -1) Lyrics I Believe in You (Dedication Song)-1 (Jeg tror på dig (dedikation sang) -1) Lyrics-2

Flere Albums fra Punkt af Grace