A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He Believes in You-1 (Han mener i du-1) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: How You Live-1 (Hvordan du Live-1)

You're not hearing the answers you've been praying for
Lyrics betyder: Du høre ikke de svar, du har bede for
You try and try, can't find an open door
Lyrics betyder: Du prøve og prøve, kan ikke finde en åben dør
You're not seeing the miracles not a one in sight
Lyrics betyder: Du ser ikke miraklerne ikke en i synet
And the way you feel you sure need one tonight
Lyrics betyder: Og den måde, du føler dig sikker på har brug for en aften

Your faith is crumbling, your feet are stumbling
Lyrics betyder: Din tro er ved at smuldre, dine fødder er snublende
It's so hard to believe in Him
Lyrics betyder: Det er så svært at tro på ham

But He believes in you when you're at your weakest
Lyrics betyder: Men han tror på dig, når du er på din svageste
And hope's still burning through the night but you can't see it
Lyrics betyder: Og håb stadig brænder igennem om natten, men du kan ikke se det
You know in your heart He loves you
Lyrics betyder: Kender du i dit hjerte han elsker dig
But in those moments when you can't believe it's true
Lyrics betyder: Men i disse øjeblikke, hvor du ikke kan tro det er sandt
He believes in you
Lyrics betyder: Han tror på dig

Chin deep in the water you tried walking on
Lyrics betyder: Hage dybt i vandet du prøvet at gå på
And you reach for Him and you think He's gone
Lyrics betyder: Du rækker ud efter ham og du tror, han er gået
He's still there beside you with His stubborn love
Lyrics betyder: Han er stadig der ved siden af dig med sin stædige kærlighed
No, He never left and He won't give up
Lyrics betyder: Nej, han forlod aldrig og han vil ikke give

He will protect you until you're rescued
Lyrics betyder: Han vil beskytte dig, indtil du er reddet
Oh, there's nothing that He can't do
Lyrics betyder: Åh, er der ikke noget, at han ikke kan gøre

'Cause He believes in you when you're at your weakest
Lyrics betyder: Fordi han tror på dig, når du er på din svageste
And hope's still burning through the night but you can't see it
Lyrics betyder: Og håb stadig brænder igennem om natten, men du kan ikke se det
You know in your heart He loves you
Lyrics betyder: Kender du i dit hjerte han elsker dig
But in those moments when you can't believe it's true
Lyrics betyder: Men i disse øjeblikke, hvor du ikke kan tro det er sandt
He believes in you
Lyrics betyder: Han tror på dig

You know in your heart He loves you
Lyrics betyder: Kender du i dit hjerte han elsker dig
But at those moments when you can't believe it's true
Lyrics betyder: Men på de øjeblikke, hvor du ikke kan tro det er sandt
He believes in you
Lyrics betyder: Han tror på dig
He believes in you, He believes in you
Lyrics betyder: Han tror på dig, tror han på dig

He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig

He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig
He believes, He believes, He believes in you
Lyrics betyder: Han mener, han mener, han tror på dig


He Believes in You-1 (Han mener i du-1) Lyrics He Believes in You-1 (Han mener i du-1) Lyrics-2 He Believes in You-1 (Han mener i du-1) Lyrics-3 He Believes in You-1 (Han mener i du-1) Lyrics-4

Flere Albums fra Punkt af Grace