A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Drowning with Silence (Drukning med tavshed) Lyrics

Kunstnere: Soilwork (Soilwork)

Album: The Living Infinite (Det levende uendelige)

Need for attention
Lyrics betyder: Behov for opmærksomhed
Need for solace
Lyrics betyder: Behovet for trøst
In this abuse ridden world
Lyrics betyder: I dette misbrug redet verden
I've fallen into oblivion with you
Lyrics betyder: Jeg har faldet i glemmebogen med dig
A mental hand shake of fools
Lyrics betyder: En mental hånd ryste af fjolser

This life has gotten us all
Lyrics betyder: Dette liv har fået os alle
The paradox still remains
Lyrics betyder: Paradokset er stadig
We live to choke the difference
Lyrics betyder: Vi lever til at kvæle forskellen
Carry the weight of an awful fate
Lyrics betyder: Bære vægten af en frygtelig skæbne
That's what they told you to do
Lyrics betyder: Det er, hvad de fortalte dig at gøre

Nothing's changed
Lyrics betyder: Intet er ændret
Nothing will
Lyrics betyder: Vil intet
We still live the other truth
Lyrics betyder: Vi lever stadig andre sandheden
It makes us cope
Lyrics betyder: Det gør os klare
With our need for violence
Lyrics betyder: Med vores behov for vold
Nothing's changed
Lyrics betyder: Intet er ændret
Nothing will
Lyrics betyder: Vil intet
We still give
Lyrics betyder: Vi stadig give
The water's still
Lyrics betyder: Vandets stadig
But it still drowns our wish
Lyrics betyder: Men det stadig drukner vores ønske
With silence
Lyrics betyder: Med tavshed

I can laugh in the face of God
Lyrics betyder: Jeg kan grine over for Gud
Cause I won't be loved in the end
Lyrics betyder: Årsag jeg ikke vil blive elsket i slutningen
Look at all of the pain that I've felt
Lyrics betyder: Se på alle de smerter, som jeg har følt
The truth that I've bent to accommodate myself
Lyrics betyder: Den sandhed, som jeg har bøjet til at rumme mig selv
A sideshow with misery
Lyrics betyder: En biting med elendighed
An affair with no dignity
Lyrics betyder: En affære med ingen værdighed
I've lost myself, I've lost myself
Lyrics betyder: Jeg har mistet mig selv, jeg har mistet mig selv

This life has gotten us all
Lyrics betyder: Dette liv har fået os alle
The paradox still remains We live to choke the difference
Lyrics betyder: De paradoks er fortsat vi live at kvæle forskellen
Carry the weight of an awful fate
Lyrics betyder: Bære vægten af en frygtelig skæbne
That's what they told you to do
Lyrics betyder: Det er, hvad de fortalte dig at gøre

Nothing's changed
Lyrics betyder: Intet er ændret
Nothing will
Lyrics betyder: Vil intet
We still live the other truth
Lyrics betyder: Vi lever stadig andre sandheden
It makes us cope
Lyrics betyder: Det gør os klare
With our need for violence
Lyrics betyder: Med vores behov for vold
Nothing's changed
Lyrics betyder: Intet er ændret
Nothing will
Lyrics betyder: Vil intet
We still give
Lyrics betyder: Vi stadig give
The water's still
Lyrics betyder: Vandets stadig
But it still drowns our wish
Lyrics betyder: Men det stadig drukner vores ønske
With silence
Lyrics betyder: Med tavshed

While the silence remains
Lyrics betyder: Mens tavsheden er fortsat
You and I pick the change
Lyrics betyder: Du og jeg vælge ændringen
The scraps of a lost free will
Lyrics betyder: Rester af en tabt fri vilje
I won't bother. You won't seE
Lyrics betyder: Jeg vil ikke genere. Du vil ikke se
But we can sense the infinite dream
Lyrics betyder: Men vi kan fornemme den uendelige drøm

I can laugh in the face of God
Lyrics betyder: Jeg kan grine over for Gud
Cause I won't be loved in the end
Lyrics betyder: Årsag jeg ikke vil blive elsket i slutningen
Look at all of the pain that I've felt
Lyrics betyder: Se på alle de smerter, som jeg har følt
The truth that I've bent to accommodate myself
Lyrics betyder: Den sandhed, som jeg har bøjet til at rumme mig selv
A sideshow with misery
Lyrics betyder: En biting med elendighed
An affair with no dignity
Lyrics betyder: En affære med ingen værdighed
I've lost myself
Lyrics betyder: Jeg har mistet mig selv
Drowning with Silence (Drukning med tavshed) Lyrics Drowning with Silence (Drukning med tavshed) Lyrics-2