A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

By Heart-8 (Af hjertet-8) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: By Heart-7 (Af hjertet-7)

Oh, I know that You'll be watching over me
Lyrics betyder: Åh, ved jeg, at du vil våger over mig

Your shining light has changed my life
Lyrics betyder: Din skinnende lys har ændret mit liv
It's like I've found my way home
Lyrics betyder: Det er ligesom jeg har fundet min vej hjem
I know You're near, hear You loud and clear
Lyrics betyder: Jeg ved du er nær, høre dig klart og tydeligt
I could live on this feeling alone
Lyrics betyder: Jeg kunne leve på denne følelse alene
Everywhere I go You are right there beside me
Lyrics betyder: Overalt går jeg, du er lige der ved siden af mig
Anytime of night or day
Lyrics betyder: Når som helst i nat eller dag

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics betyder: Dit navn er på mine læber, din kærlighed, jeg ikke kan modstå
Got to be with You wherever You are
Lyrics betyder: Nødt til at være med dig uanset hvor du er
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics betyder: Jeg ønsker dig udenad så når jeg lukker mine øjne
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics betyder: Alt jeg behøver at gøre er keep loving You udenad

I don't have to see, see You to believe
Lyrics betyder: Jeg behøver ikke at se, ser du mener
That Your not going away
Lyrics betyder: At du ikke går væk
I know You'll be watching over me
Lyrics betyder: Jeg ved, du vil våger over mig
You're the shelter that's keeping me safe
Lyrics betyder: Du er ly, der holder mig sikker
I know Your arms they can reach out to hold me
Lyrics betyder: Jeg kender dine arme, de kan nå ud til at holde mig
Even when I'm feeling alone
Lyrics betyder: Selv når jeg føler mig alene

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics betyder: Dit navn er på mine læber, din kærlighed, jeg ikke kan modstå
Got to be with You wherever You are
Lyrics betyder: Nødt til at være med dig uanset hvor du er
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics betyder: Jeg ønsker dig udenad så når jeg lukker mine øjne
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics betyder: Alt jeg behøver at gøre er keep loving You udenad

Comes naturally like every breath I breathe
Lyrics betyder: Kommer naturligvis ligesom hvert åndedrag jeg trækker vejret
Don't have to think it's second nature to me
Lyrics betyder: Ikke behøver at tænke det er anden natur for mig
I close my eyes and You are there with me
Lyrics betyder: Jeg lukker mine øjne og du er der med mig
You know me, You see me, You hear me, You heal me
Lyrics betyder: Du kender mig, du ser mig, du høre mig, du helbrede mig

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics betyder: Dit navn er på mine læber, din kærlighed, jeg ikke kan modstå
Got to be with You wherever You are
Lyrics betyder: Nødt til at være med dig uanset hvor du er
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics betyder: Jeg ønsker dig udenad så når jeg lukker mine øjne
All I have to do is keep loving You
Lyrics betyder: Alt jeg behøver at gøre er keep elske dig

Your name is on my lips, Your love I can't resist
Lyrics betyder: Dit navn er på mine læber, din kærlighed, jeg ikke kan modstå
Got to be with You wherever You are
Lyrics betyder: Nødt til at være med dig uanset hvor du er
I want You memorized so when I close my eyes
Lyrics betyder: Jeg ønsker dig udenad så når jeg lukker mine øjne
All I have to do is keep loving You by heart
Lyrics betyder: Alt jeg behøver at gøre er keep loving You udenad

I'm gonna be wherever You are
Lyrics betyder: Jeg har tænkt mig at være uanset hvor du er
I love You with my heart and soul
Lyrics betyder: Jeg elsker dig med mit hjerte og sjæl
I close my eyes, all I have to do
Lyrics betyder: Jeg lukker mine øjne, alt hvad jeg skal gøre
Is keep on loving you by heart
Lyrics betyder: Er holde på kærlig du af hjertet

I'm gonna be wherever You are
Lyrics betyder: Jeg har tænkt mig at være uanset hvor du er
I love You with my heart and soul
Lyrics betyder: Jeg elsker dig med mit hjerte og sjæl
I close my eyes, all I have to do
Lyrics betyder: Jeg lukker mine øjne, alt hvad jeg skal gøre
Is keep on loving you by heart
Lyrics betyder: Er holde på kærlig du af hjertet

By Heart-8 (Af hjertet-8) Lyrics By Heart-8 (Af hjertet-8) Lyrics-2

Flere Albums fra Punkt af Grace