A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: Free to Fly-1 (Gratis at flyve-1)

On days of gray
Lyrics betyder: På dage med grå
When doubt clouds my view
Lyrics betyder: Hvornår tvivl skyer min mening
It's so hard to see past my fears
Lyrics betyder: Det er så svært at se forbi min frygt
My strength seems to fade
Lyrics betyder: Min styrke synes at falme
And it's all I can do
Lyrics betyder: Og det er alt jeg kan gøre
To hold on, 'til the light reappears
Lyrics betyder: Til at holde på, 'til de lyse vises igen
Still, I believe though some rain's bound to fall
Lyrics betyder: Stadig, jeg mener, at selvom nogle regn er bundet til at falde
That you're here next to me
Lyrics betyder: At du her ved siden af mig
And you're over it all
Lyrics betyder: Og du er over det hele

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]
Lord, the sky's still blue
Lyrics betyder: Herre, er himlen stadig blå
For my hope is in you
Lyrics betyder: Mit håb er i dig
You're my joy
Lyrics betyder: Du er min glæde
You're the dream that's still alive
Lyrics betyder: Du er den drøm, der stadig er i lever
Like the wind at my back
Lyrics betyder: Ligesom vind på min ryg
And the sun on my face
Lyrics betyder: Og solen på mit ansigt
You are life
Lyrics betyder: Du er liv
You're grace
Lyrics betyder: Du er nåde
You are blue skies
Lyrics betyder: Du er blå himmel
You're my blue skies
Lyrics betyder: Du er min blå himmel

When nights are long
Lyrics betyder: Når nætterne er lange
Seems the dark has no end
Lyrics betyder: Synes mørke har ingen ende
Still we walk on in light of the truth
Lyrics betyder: Stadig går vi på baggrund af sandheden
For waiting beyond
Lyrics betyder: Ventetid
Where the morning begins
Lyrics betyder: Hvor om morgenen begynder
Is the dawn, and you're mercy anew
Lyrics betyder: Daggry, og du er barmhjertighed på ny
Oh, to believe we're alive in you're love
Lyrics betyder: Åh, for at tro, vi er i live i du er kærlighed
There is so much to see
Lyrics betyder: Der er så meget at se
If we keep looking up
Lyrics betyder: Hvis vi holder kigge

[Chorus]
Lyrics betyder: [Omkvæd]

You fill the heavens with hope and a higher love
Lyrics betyder: Du fylder himlen med håb og en højere kærlighed
A picture, a promise for life
Lyrics betyder: Et billede, et løfte for livet
Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Lyrics Blue Skies-77 (Blå himmel-77) Lyrics-2

Flere Albums fra Punkt af Grace