A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Før nådens trone) Lyrics

Kunstnere: Point of Grace (Punkt af Grace)

Album: How You Live (Hvordan du lever)

Before the throne of grace I come
Lyrics betyder: Før nådens trone kommer jeg
Humble and repentant one
Lyrics betyder: Ydmyge og angrende
With sorrow for the deeds I've done
Lyrics betyder: Med sorg for gerninger, jeg har gjort
Before the throne of grace I come
Lyrics betyder: Før nådens trone kommer jeg

Before the throne of grace I fall
Lyrics betyder: Før nådens trone falder jeg
With a trembling voice I call
Lyrics betyder: Med bævende stemme jeg kalder
For pardon from the Lord of all
Lyrics betyder: For benådning fra Lord af alle
Before the throne of grace I fall
Lyrics betyder: Før nådens trone falder jeg
I love the Lamb Who took my sin
Lyrics betyder: Jeg elsker de lam, der tog min synd
Whose Mercy makes me clean again
Lyrics betyder: Hvis barmhjertighed gør mig ren igen

Before the throne of grace I hear
Lyrics betyder: Før nådens trone høre jeg
Your debt is paid your name is clear
Lyrics betyder: Din gæld er betalt dit navn er klar
Such precious words of life so dear
Lyrics betyder: Disse dyrebare ord af livet så kær
Before the throne of grace I hear
Lyrics betyder: Før nådens trone høre jeg
I love the Lamb Who took my sin
Lyrics betyder: Jeg elsker de lam, der tog min synd
Whose Mercy makes me clean again
Lyrics betyder: Hvis barmhjertighed gør mig ren igen
I rise with words of grateful praise
Lyrics betyder: Jeg tager ordet med taknemmelig rosende ord
Knowing now the only way
Lyrics betyder: At vide nu den eneste måde

Before the throne of grace I stand
Lyrics betyder: Før nådens trone står jeg
Is all because the Son of Man
Lyrics betyder: Er alt sammen fordi Menneskesønnen
Bears my wounds in His Feet and Hands
Lyrics betyder: Bærer mine sår i hans fødder og hænder
So before the throne of grace I stand
Lyrics betyder: Så står jeg før nådens trone
Before the throne of grace I stand
Lyrics betyder: Før nådens trone står jeg
Before the throne of
Lyrics betyder: Før tronen i

Before the Throne of Grace (Før nådens trone) Lyrics

Flere Albums fra Punkt af Grace