A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

NHIR-1

TYR-1 (NHIR-1)

Týr (lleol: [tʰʊɪːɹ]) (stylized fel TÝR) yw band gwerin metel o Ynysoedd y Ffaro. Mae eu pwnc yn troi o amgylch hen llên Nordig, mytholeg, a hanes, yn cymryd eu henwau o Duw y Llychlynwyr o gyfraith a chyfiawnder yn gyfan gwbl bron. Llofnododd maent fargen fyd-eang gyda chofnodion Napalm Awstria yn gynnar yn 2006, er arwyddo i label Cofnod y Faroese Tutl. Ym mis Medi 2012, llofnododd bargen tair albwm gyda chofnodion llafn metel.