A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Ydw, rwy'n credu-1) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Free to Fly-1 (Am ddim i anghyfreithlon-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Ystyr geiriau: Geiriau & cerddoriaeth gan joel lindsay & tony wood

When I said that I would follow
Ystyr geiriau: Pan ddywedais y byddai yn dilyn
It was with an honest heart
Ystyr geiriau: Yr oedd calon onest
But I didn't fully understand the cost
Ystyr geiriau: Ond doeddwn i ddim yn deall y gost
'cause there are saints throughout the ages
Ystyr geiriau: achos ceir Saint yr oesoedd
And there are those today
Ystyr geiriau: A cheir rhai heddiw
Who show us what it really means to carry the cross
Ystyr geiriau: Sy'n dangos inni beth y mae'n ei olygu mewn gwirionedd i gario y groes
That only fuels my devotion
Ystyr geiriau: Dim ond y mae tanwyddau fy ymroddiad
No matter what comes I will say
Ystyr geiriau: Unrhyw fater a daw hyn a ddywedaf

(chorus)
Ystyr geiriau: (Corws)
Yes, I believe
Ystyr geiriau: Ie, credaf
I believe with all that is in me
Ystyr geiriau: Credaf holl sydd ynof
Yes, I believe
Ystyr geiriau: Ie, credaf
Though the world rises up against me
Ystyr geiriau: Er y bydd y byd yn codi wyneb yn wyneb â mi
I will be faithful
Ystyr geiriau: Bydd yn ffyddlon
To the choice I have made
Ystyr geiriau: Yr wyf wedi gwneud y dewis
I am determined
Ystyr geiriau: Yr wyf yn benderfynol
I will not be ashamed
Ystyr geiriau: Ni fydd yn gywilydd
To live so the whole world can see
Ystyr geiriau: I fyw mor byd cyfan gall weld
That yes, I believe
Ystyr geiriau: Hynny ydy, credaf

There will never be a reason
Ystyr geiriau: Ni fydd byth yn rheswm
To lose this confidence
Ystyr geiriau: Colli hyder hwn
For I have found where my assurance lies
Ystyr geiriau: Ar gyfer yr wyf wedi canfod lle mae'r fy sicrwydd yn gorwedd
It is not in my own power
Ystyr geiriau: Nid yw mewn grym fy hun
But in who my savior is
Ystyr geiriau: Ond yn sydd yn fy savior
And the truth of this conviction
Ystyr geiriau: A gwir argyhoeddiad hwn
Makes me shout to the sky
Ystyr geiriau: Yn gwneud i mi weiddi i'r awyr

(repeat chorus)
Ystyr geiriau: (ailadrodd Corws)

Yes, I believe he is risen
Ystyr geiriau: Ie, credaf ei fod wedi codi
Yes, I believe we are forgiven
Ystyr geiriau: Ie, credaf inni yn maddau
Yes, I believe and one day we'll see him
Ystyr geiriau: Ie, credaf, ac un diwrnod fe welwn ef
And together we'll say
Ystyr geiriau: A gyda'i gilydd fe ddywedwn

(repeat chorus)
Ystyr geiriau: (ailadrodd Corws)

Yes, I Believe-1 (Ydw, rwy'n credu-1) Geiriau Yes, I Believe-1 (Ydw, rwy'n credu-1) Geiriau-2 Yes, I Believe-1 (Ydw, rwy'n credu-1) Geiriau-3 Yes, I Believe-1 (Ydw, rwy'n credu-1) Geiriau-4

Mwy o albymau o Pwynt Grace