A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Worthless-7 (Ddiwerth-7) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Point of Grace Gift Tin-1 (Pwynt tun rhodd gras-1)

I woke up today with a revelation
Ystyr geiriau: Ddeffro wyf heddiw gyda datgeliad
An introduction to the truth
Ystyr geiriau: Cyflwyniad i y gwir
I knew the world was round
Ystyr geiriau: Gwyddwn y byd oedd cylch
What goes up comes down
Ystyr geiriau: Daw hyn yn mynd i lawr
And maybe I
Ystyr geiriau: Ac efallai
Finally got it figured out
Ystyr geiriau: Dod yn olaf oedd yn penderfynu
Chorus
Ystyr geiriau: Corws
A moment is worthless
Ystyr geiriau: Eiliad yn ddiwerth
No meaning, purpose
Ystyr geiriau: Nid oes ystyr, diben
Every breath is just wasted
Ystyr geiriau: Mae pob anadl yn cael ei wastraffu yn unig
If you are not the center of my world
Ystyr geiriau: Os nad ydych yn y ganolfan o fy myd
I'm just drifting, barely existing
Ystyr geiriau: Yr wyf yr unig drifftio, prin presennol
Every minute without you
Ystyr geiriau: Bob munud heb i chi
Is worthless
Ystyr geiriau: Yn ddiwerth
You know the state of my condition
Ystyr geiriau: Gwyddoch y wladwriaeth o 'm cyflwr
And yet you hold me anyway
Ystyr geiriau: Ac eto mae gennych mi beth bynnag
So I won't take a step unless it's your direction
Ystyr geiriau: Felly ni fydd yn cymryd cam oni bai fod eich cyfeiriad
Where was I
Ystyr geiriau: Lle yr oeddwn yn
Before I finally realized
Ystyr geiriau: Cyn olaf yr wyf yn sylweddoli
Chorus
Ystyr geiriau: Corws
There's a void in my heart
Ystyr geiriau: Mae bwlch yn fy nghalon
Where it's empty and dark
Ystyr geiriau: Lle mae'n wag a thywyll
Without You and Your love
Ystyr geiriau: Heb chi ac yn eich cariad
Lord, I'm broken apart
Ystyr geiriau: Arglwydd, yr wyf wedi torri ar wahân
I surrender my life
Ystyr geiriau: Yr wyf yn ildio fy mywyd
To be right where You are
Ystyr geiriau: I fod yn iawn ble rydych chi
Worthless-7 (Ddiwerth-7) Geiriau

Mwy o albymau o Pwynt Grace