Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Who Will Love Me Now [Jimmy Gomez Mix] (Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd]) Geiriau

Artistiaid: Sunscreem (Sunscreem)

Albwm: Ten Mile Bank (Banc deng milltir)

in the forest
Ystyr geiriau: yn y goedwig
there's a monster
Ystyr geiriau: Mae anghenfil
it has done
Ystyr geiriau: Mae wedi gwneud
terrible things
Ystyr geiriau: pethau ofnadwy
so in the world
Ystyr geiriau: hynny yn y byd
it's hiding
Ystyr geiriau: Mae'n cuddio
and this is
Ystyr geiriau: ac mae hyn yn
the song it sings
Ystyr geiriau: y gân a Mae hi'n canu
"who will love me now
Ystyr geiriau: "pwy fydd caru mi bellach
who will ever love me?
Ystyr geiriau: sy'n bydd erioed caru mi?
who will say to me,
Ystyr geiriau: Pwy fydd yn dweud wrthyf,
you are my desire
Ystyr geiriau: yr ydych yn fy awydd
I"ll set you free?
Ystyr geiriau: Yr "ll set yn chi am ddim?
who will love me now?
Ystyr geiriau: Pwy fydd wrth eu bodd mi bellach?
who will ever love me?
Ystyr geiriau: sy'n bydd erioed caru mi?
who will say to me
Ystyr geiriau: a wnaiff ddweud i mi
you are my desire
Ystyr geiriau: yr ydych yn fy awydd
i'll set you free?"
Ystyr geiriau: Fe osodais ichi am ddim?"

Who Will Love Me Now [Jimmy Gomez Mix] (Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd]) Geiriau
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd] a gesglir yn albwm Banc deng milltir wedi'i greu gan y gantores Sunscreem. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd]. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd]. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Sunscreem. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd] i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd] mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Bydd sy'n caru mi awr [Jimmy Gomez cymysgedd] am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.