A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Voice in the Crowd [#] (Llais yn y dorf [#]) Geiriau

Artistiaid: Marillion (Marillion)

Albwm: Clutching at Straws [UK Bonus CD] (Yn cydio mewn gwelltyn [CD bonws DU])

There's something I have to tell you
Ystyr geiriau: Mae rhywbeth gennyf i ddweud wrthych
Before it's too late
Ystyr geiriau: Cyn iddi fynd yn rhy hwyr
There's someone needs a timing
Ystyr geiriau: Mae angen rywun amseru
I could be the same
Ystyr geiriau: Gallwn i fod yr un peth
Got to listen to you clearly
Ystyr geiriau: Wedi i wrando arnoch yn amlwg
Would you understand it all
Ystyr geiriau: Byddech yn deall popeth
Would you hold it all together
Ystyr geiriau: Byddech yn cynnal ei gilydd
Do we run up in the bar
Ystyr geiriau: Nid ydym yn rhedeg yn y bar

Everyone needs someone to listen to
Ystyr geiriau: Mae pawb angen rhywun i wrando ar
If you don't want to shine on
Ystyr geiriau: Os nad ydych am i ddisgleirio ar
Could you know it all
Ystyr geiriau: Gallech gwybod hyn i gyd
And if someone lay before you know it could be true
Ystyr geiriau: Ac os mae rhywun yn gosod cyn i chi wybod gallai fod yn wir
A voice in the crowd
Ystyr geiriau: Llais yn y dorf

You came upon an
Ystyr geiriau: Daeth chi ar
Just an alibi
Ystyr geiriau: Dim ond alibi
Did you have to go do it
Ystyr geiriau: Oedd gennych i wneud hynny
To feel you want to try
Ystyr geiriau: Teimlo ydych am geisio
If you'd only see the reason
Ystyr geiriau: Os byddech ond yn gweld y rheswm
Someone came, someone rose, someone left
Ystyr geiriau: Daeth rhywun, rhywun Cododd, rhywun yn gadael

I don't know if you could be sure
Ystyr geiriau: Ddim yn gwybod os gallai fod yn siŵr
You don't understand
Ystyr geiriau: Nad ydych yn deall
And if the days were good
Ystyr geiriau: Ac os oedd y diwrnod yn dda
You never know the way we planned
Ystyr geiriau: Mae chi byth yn gwybod y ffordd a fwriadwyd
And if the time is there
Ystyr geiriau: Ac os oes amser
A voice in the crowd
Ystyr geiriau: Llais yn y dorf
A voice in the crowd
Ystyr geiriau: Llais yn y dorf
Voice in the Crowd [#] (Llais yn y dorf [#]) Geiriau
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Llais yn y dorf [#] a gesglir yn albwm Yn cydio mewn gwelltyn [CD bonws DU] wedi'i greu gan y gantores Marillion. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Llais yn y dorf [#]. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Llais yn y dorf [#]. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Marillion. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Llais yn y dorf [#] i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Llais yn y dorf [#] mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Llais yn y dorf [#] am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.

Mwy o albymau o Marillion