Hot diamond watches real fake watches Huge Discounts or supply the best replica rolex 24 Hours Online

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Living Infinite II (II ddiddiwedd byw) Geiriau

Artistiaid: Soilwork (Soilwork)

Albwm: The Living Infinite (Byw yn ddiddiwedd)

The shackles of a lifetime
Ystyr geiriau: Hualau oes
Are bound to be broken
Ystyr geiriau: Yn rhwym o fod wedi torri
My fate will be sinking
Ystyr geiriau: Bydd suddo fy nhynged
To a world beneath
Ystyr geiriau: I'r byd o dan

Dedicating my hopes and fears
Ystyr geiriau: Neilltuo fy gobeithion a'u hofnau
To the world below
Ystyr geiriau: I'r byd isod
It will swallow all my visions
Ystyr geiriau: Bydd ei llyncu fy holl gweledigaethau
And turn them into gold
Ystyr geiriau: A'u troi'n Aur
I wanna pierce the surface of dreams
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau pierce wyneb breuddwydion
I wanna go where there is no need
Ystyr geiriau: Yr wyf am fynd lle nad oes angen
To accommodate my beliefs
Ystyr geiriau: I ddarparu ar gyfer fy nghredoau
And preserve the disease
Ystyr geiriau: A gwarchod y clefyd

There will be no one to tell you why
Ystyr geiriau: Ni fydd unrhyw un i ddweud wrthych pam
Why we need to pursue our dreams
Ystyr geiriau: Pam y mae angen inni fynd ar drywydd ein breuddwydion
A gift of resemblance
Ystyr geiriau: Rhodd o debygrwydd
Without the greed
Ystyr geiriau: Heb y trachwant
A new constitution
Ystyr geiriau: Cyfansoddiad newydd

It will bring us apart
Ystyr geiriau: Bydd yn ein dwyn yn ddarnau
Then build it all up
Ystyr geiriau: Yna mae'n adeiladu pob hyd
To challenge our fearful waters
Ystyr geiriau: I herio ein dyfroedd ofnus
I can sense what it's like
Ystyr geiriau: Gallaf synhwyro sut beth ydyw
And what if it might
Ystyr geiriau: A beth os y gallai
Be the key to a new conclusion
Ystyr geiriau: Fod yn allweddol i gasgliad newydd

Stay aware of all that you bare
Ystyr geiriau: Aros yn ymwybodol o'r cyfan a chi moel
Far below the sun
Ystyr geiriau: Ymhell islaw yr haul
(I'll take you there)
Ystyr geiriau: (Fe fynd â chi yno)
It won't ever cease, it numbs the feel
Ystyr geiriau: Ni fydd yn peidio byth, mae ei numbs yn teimlo y
So unlock the damage done
Ystyr geiriau: Felly ddatgloi y difrod a wnaed
(I'll take you there)
Ystyr geiriau: (Fe fynd â chi yno)

The feelings you carry won't ever die
Ystyr geiriau: Ni fydd y teimladau rydych chi'n ei gario byth yn marw
They're one with eternity
Ystyr geiriau: Maen nhw'n un gyda threfnu'r
The tears you've shed
Ystyr geiriau: Y dagrau rydych chi daflu
The words you said
Ystyr geiriau: Y geiriau a dywedasoch

Are all a part of a constant realm
Ystyr geiriau: Mae pob rhan o'r amgylchfyd cyson
Withering emotions
Ystyr geiriau: Gwywo emosiynau
Turn into mindful dust
Ystyr geiriau: Droi yn llwch mewn cof
The reality you've known
Ystyr geiriau: Y realiti a ydych wedi adnabod
Has always fed your trust
Ystyr geiriau: Bob amser wedi bwydo eich Ymddiriedolaeth

There will be on one to tell you why
Ystyr geiriau: Bydd ar un i ddweud wrthych pam
Why we need to pursue our dreams
Ystyr geiriau: Pam y mae angen inni fynd ar drywydd ein breuddwydion
A gift of resemblance
Ystyr geiriau: Rhodd o debygrwydd
Without the greed
Ystyr geiriau: Heb y trachwant
A new constitution
Ystyr geiriau: Cyfansoddiad newydd

Believe me,
Ystyr geiriau: credwch chi fi
There will be something else
Ystyr geiriau: Bydd yn rhywbeth arall
That drains you
Ystyr geiriau: Sy'n draenio eich
From unwelcomed distress
Ystyr geiriau: O drallod unwelcomed
So bring it to a whole new dimension
Ystyr geiriau: Ddwyn felly i dimensiwn cwbl newydd
Captured in the deep
Ystyr geiriau: Yn y dwfn

It will bring us apart
Ystyr geiriau: Bydd yn ein dwyn yn ddarnau
Then build it all up
Ystyr geiriau: Yna mae'n adeiladu pob hyd
To challenge our fearful waters
Ystyr geiriau: I herio ein dyfroedd ofnus
Can sense what it's like
Ystyr geiriau: Yn gallu synhwyro sut beth ydyw
And what if it might
Ystyr geiriau: A beth os y gallai
Be the key to a new conclusion
Ystyr geiriau: Fod yn allweddol i gasgliad newydd

Stay aware of all that you bare
Ystyr geiriau: Aros yn ymwybodol o'r cyfan a chi moel
Far below the sun
Ystyr geiriau: Ymhell islaw yr haul
(I'll take you there)
Ystyr geiriau: (Fe fynd â chi yno)
It won't ever cease. It numbs the feel
Ystyr geiriau: Ni fydd byth yn peidio. Mae ei numbs yn teimlo y
So unlock the damage done
Ystyr geiriau: Felly ddatgloi y difrod a wnaed

Stay aware of all that you bare
Ystyr geiriau: Aros yn ymwybodol o'r cyfan a chi moel
Far below the sun
Ystyr geiriau: Ymhell islaw yr haul
(I'll take you there)
Ystyr geiriau: (Fe fynd â chi yno)
It won't ever cease, it numbs the feel
Ystyr geiriau: Ni fydd yn peidio byth, mae ei numbs yn teimlo y
So unlock the damage done
Ystyr geiriau: Felly ddatgloi y difrod a wnaed
(I'll take you there)
Ystyr geiriau: (Fe fynd â chi yno)
The Living Infinite II (II ddiddiwedd byw) Geiriau The Living Infinite II (II ddiddiwedd byw) Geiriau-2 The Living Infinite II (II ddiddiwedd byw) Geiriau-3 The Living Infinite II (II ddiddiwedd byw) Geiriau-4 The Living Infinite II (II ddiddiwedd byw) Geiriau-5
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o II ddiddiwedd byw a gesglir yn albwm Byw yn ddiddiwedd wedi'i greu gan y gantores Soilwork. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o II ddiddiwedd byw. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch II ddiddiwedd byw. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Soilwork. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o II ddiddiwedd byw i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o II ddiddiwedd byw mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o II ddiddiwedd byw am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.