A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The House That Mercy Built-2 (Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2) Geiriau

This page is designed to provide song lyrics of Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2 which is collected in album of Yr gyfan gwir-5 produced by Pwynt Grace. You can read the following text version of Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2. If you are interested in other songs in the same album, please click Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2. To find comprehensive list of albums from the same singer, just click Pwynt Grace. If you love such song lyrics, you can add this page to your favorite. For convenience, you can also download image version of Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2 to print, or you can share it with your friends via Email, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK, etc. At the end of this page, you will see song lyrics of Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2 in other 42 languages including Arabic, Czech, Danish, German, Greek, Finnish, French, Hebrew, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Dutch, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Thai, etc. On one hand, please write to us if you need song lyrics in PDF version or want to download MP3 of Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2 for free. On the other hand, if you know of other songs that are not included in this album, please feel free to contact us. We will include it during next update of our database.

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: The Whole Truth-5 (Yr gyfan gwir-5)

A light in the distance
Ystyr geiriau: Golau yn y pellter
Welcomes those wayfaring souls
Ystyr geiriau: Croesawu hynny eneidiau wayfaring
Come this far
Ystyr geiriau: Dod mor bell â hyn
A heart grows tired, faith grows cold
Ystyr geiriau: Calon dyfu wedi blino, ffydd yn tyfu oer
Wandering down the winding road
Ystyr geiriau: Crwydro i lawr y ffordd dirwyn i ben
Just simply knock, the door will open
Ystyr geiriau: Dim ond cnoc, bydd y drws yn agor

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
There is a place where brokenness is healed
Ystyr geiriau: Mae lle lle brokenness ei wella
There is a voice saying peace be still
Ystyr geiriau: Mae dal i fod yn llais ddweud heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd

Mercy will find you
Ystyr geiriau: Bydd drugaredd yn dod o hyd i chi
Though you've given up
Ystyr geiriau: Er yr ydych wedi rhoi'r gorau i
In the middle of what seems like nowhere
Ystyr geiriau: Yng nghanol unman, fel petai
He'll shelter you beneath his wing
Ystyr geiriau: Fe ef eich cysgod o dan ei adain
His love will cover every need
Ystyr geiriau: Bydd ei gariad yn cwmpasu pob angen
Just simply seek and you will find
Ystyr geiriau: Dim ond ceisio a byddwch yn gweld

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
There is a place where emptiness is filled
Ystyr geiriau: Mae lle lle gwacter yn llenwi
There is a voice saying peace be still
Ystyr geiriau: Mae dal i fod yn llais ddweud heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
With blood and tears
Ystyr geiriau: Â gwaed a dagrau
We've nothing left to fear
Ystyr geiriau: Rydyn ni ddim gadael i ofni
We live in grace
Ystyr geiriau: Rydym yn byw mewn gras
Here in the safe embrace of god
Ystyr geiriau: Yma yn croesawu diogel Duw
The mercy of god
Ystyr geiriau: Drugaredd Duw

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
There is a place where grace has
Ystyr geiriau: Mae lle lle y mae gras
Been revealed
Ystyr geiriau: Datgelwyd
There is a voice saying peace be still
Ystyr geiriau: Mae dal i fod yn llais ddweud heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
Rest in the hope
Ystyr geiriau: Gorffwys yn y gobaith
Rest in the peace
Ystyr geiriau: Gorffwys mewn heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
The House That Mercy Built-2 (Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2) Geiriau The House That Mercy Built-2 (Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2) Geiriau-2

Mwy o albymau o Pwynt Grace