A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The House That Mercy Built-2 (Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: The Whole Truth-5 (Yr gyfan gwir-5)

A light in the distance
Ystyr geiriau: Golau yn y pellter
Welcomes those wayfaring souls
Ystyr geiriau: Croesawu hynny eneidiau wayfaring
Come this far
Ystyr geiriau: Dod mor bell â hyn
A heart grows tired, faith grows cold
Ystyr geiriau: Calon dyfu wedi blino, ffydd yn tyfu oer
Wandering down the winding road
Ystyr geiriau: Crwydro i lawr y ffordd dirwyn i ben
Just simply knock, the door will open
Ystyr geiriau: Dim ond cnoc, bydd y drws yn agor

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
There is a place where brokenness is healed
Ystyr geiriau: Mae lle lle brokenness ei wella
There is a voice saying peace be still
Ystyr geiriau: Mae dal i fod yn llais ddweud heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd

Mercy will find you
Ystyr geiriau: Bydd drugaredd yn dod o hyd i chi
Though you've given up
Ystyr geiriau: Er yr ydych wedi rhoi'r gorau i
In the middle of what seems like nowhere
Ystyr geiriau: Yng nghanol unman, fel petai
He'll shelter you beneath his wing
Ystyr geiriau: Fe ef eich cysgod o dan ei adain
His love will cover every need
Ystyr geiriau: Bydd ei gariad yn cwmpasu pob angen
Just simply seek and you will find
Ystyr geiriau: Dim ond ceisio a byddwch yn gweld

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
There is a place where emptiness is filled
Ystyr geiriau: Mae lle lle gwacter yn llenwi
There is a voice saying peace be still
Ystyr geiriau: Mae dal i fod yn llais ddweud heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
With blood and tears
Ystyr geiriau: Â gwaed a dagrau
We've nothing left to fear
Ystyr geiriau: Rydyn ni ddim gadael i ofni
We live in grace
Ystyr geiriau: Rydym yn byw mewn gras
Here in the safe embrace of god
Ystyr geiriau: Yma yn croesawu diogel Duw
The mercy of god
Ystyr geiriau: Drugaredd Duw

There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
There is a place where grace has
Ystyr geiriau: Mae lle lle y mae gras
Been revealed
Ystyr geiriau: Datgelwyd
There is a voice saying peace be still
Ystyr geiriau: Mae dal i fod yn llais ddweud heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
Rest in the hope
Ystyr geiriau: Gorffwys yn y gobaith
Rest in the peace
Ystyr geiriau: Gorffwys mewn heddwch
There is a house that mercy built
Ystyr geiriau: Mae Tŷ y drugaredd a adeiladwyd
The House That Mercy Built-2 (Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2) Geiriau The House That Mercy Built-2 (Y tŷ hwnnw drugaredd hadeiladu-2) Geiriau-2

Mwy o albymau o Pwynt Grace