A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

The Great Divide-16 (Y rhaniad mawr-16) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Turn Up the Music: The Hits of Point of Grace (Droi'r gerddoriaeth: Hits pwynt gras)

Words and music by grant cunningham & matt huesmann
Ystyr geiriau: Mae'r geiriau a'r gerddoriaeth gan grant cunningham & huesmann di-sglein
Silence
Ystyr geiriau: Distawrwydd
Trying to fathom the distance
Ystyr geiriau: Ceisio dirnad y pellter
Looking out 'cross the canyon carved
Ystyr geiriau: Edrych allan ' traws y canyon cerfio
By my hands
Ystyr geiriau: Gan fy nwylo
God is gracious
Ystyr geiriau: Duw yn raslon
Sin would still separate us
Ystyr geiriau: Byddai pechod dal ar wahân i'n
Were it not for the bridge his grace
Ystyr geiriau: Oni bai am y bont ei gras
Has made us
Ystyr geiriau: Wedi gwneud i ni
His love will carry me
Ystyr geiriau: Bydd ei gariad yn cario mi

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]
There's a bridge to cross the great divide
Ystyr geiriau: Mae pont i groesi y rhaniad mawr
A way was made to reach the other side
Ystyr geiriau: Gwnaed ffordd i gyrraedd yr ochr arall
The mercy of the father, cost his son
Ystyr geiriau: Drugaredd y tad, cost ei fab
His life
Ystyr geiriau: Ei fywyd
His love is deep, his love is wide
Ystyr geiriau: Ei gariad dwfn, ei gariad yw eang
There's a cross to bridge the great divide
Ystyr geiriau: Mae croes i bontio'r rhaniad mawr

God is faithful
Ystyr geiriau: Duw yn ffyddlon
On my own i'm unable
Ystyr geiriau: Ar fy mhen fy hun yr wyf yn gallu
He found me hopeless, alone and
Ystyr geiriau: Canfu mi anobeithiol, yn unig a
Sent a savior
Ystyr geiriau: Anfon savior
He's provided a path a promised
Ystyr geiriau: Mae ef wedi darparu llwybr a addawyd
To guide us
Ystyr geiriau: Fel canllaw i ni
Safely past all the sin that would divide us
Ystyr geiriau: Ddiogel pob pechod yn y gorffennol y byddai ein rhannu
His love delivers me
Ystyr geiriau: Mae ei gariad yn darparu i mi

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]

The cross that cost my lord his life
Ystyr geiriau: Y groes y gost fy Arglwydd ei fywyd
Has given me mine
Ystyr geiriau: Mae wedi rhoi imi fy un i

There's a bridge to cross the great divide
Ystyr geiriau: Mae pont i groesi y rhaniad mawr
There's a cross to bridge the great divide
Ystyr geiriau: Mae croes i bontio'r rhaniad mawr

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]
The Great Divide-16 (Y rhaniad mawr-16) Geiriau The Great Divide-16 (Y rhaniad mawr-16) Geiriau-2

Mwy o albymau o Pwynt Grace