A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Sweet Sue, Just You-11 (Sue melys, union chi-11) Geiriau

Artistiaid: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albwm: Definitive Gold-3 (Aur-3 pendant)

Every star above
Ystyr geiriau: Pob seren uchod
Knows the one I love:
Ystyr geiriau: Gwybod yr un a dwi'n caru:
Sweet Sue, just you!
Ystyr geiriau: Melys Sue, dim ond ti!

And the moon on high
Ystyr geiriau: A'r Lleuad ar uchel
Knows the reason why:
Ystyr geiriau: Yn gwybod y rheswm pam:
Sweet Sue, is you!
Ystyr geiriau: Sue melys, yw chi!

No one else it seems,
Ystyr geiriau: Unrhyw un arall y mae'n ymddangos,
Ever shared my dreams,
Ystyr geiriau: Erioed yn rhannu fy mreuddwydion
Without you I don't know what I'd do.
Ystyr geiriau: Heb i chi ddim yn gwybod beth y byddai'n ei wneud.

In this heart of mine,
Ystyr geiriau: Yn y galon i mi,
You live all the time,
Ystyr geiriau: Ydych yn byw bob amser,
Ooh, Sue, just you!
Ystyr geiriau: Tu allan i oriau, Sue, dim ond ti!
Sweet Sue, Just You-11 (Sue melys, union chi-11) Geiriau

Mwy o albymau o Nat King Cole