A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Silent Night-198 (Tawel nos-198) Geiriau

Artistiaid: Clay Aiken (Aiken clai)

Albwm: Merry Christmas with Love (Nadolig llawen â chariad)

O holy night! The stars are brightly shining,
Ystyr geiriau: O sanctaidd nos! Mae sêr yn disgleirio lliwgar,
It is the night of the dear Saviour's birth.
Ystyr geiriau: Mae'n noson geni yr Annwyl achubol.
Long lay the world in sin and error pining.
Ystyr geiriau: Lleyg hir y byd mewn pechod a pining gwall.
Till He appeared and the soul felt its worth.
Ystyr geiriau: Tan iddo ymddangos ac enaid yn teimlo ei werth.

A thrill of hope, the weary soul rejoices,
Ystyr geiriau: Wefr o obaith, rejoices enaid wedi blino,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Ystyr geiriau: Ar gyfer yonder seibiant morn newydd a gogoneddus.
Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!
Ystyr geiriau: Yn disgyn ar eich gliniau! O, glywed lleisiau angel!
O night divine, oh night when Christ was born;
Ystyr geiriau: O ddwyfol nos, o nos pan y ganwyd Crist;
O night, oh holy night, oh night divine.
Ystyr geiriau: O nos, o sanctaidd nos, o ddwyfol nos.

A thrill of hope, the weary world rejoices,
Ystyr geiriau: Wefr o obaith, rejoices y byd wedi blino,
For yonder breaks a new and glorious morn.
Ystyr geiriau: Ar gyfer yonder seibiant morn newydd a gogoneddus.
Fall on your knees! Oh, hear the angel voices!
Ystyr geiriau: Yn disgyn ar eich gliniau! O, glywed lleisiau angel!
O night divine, oh night when Christ was born;
Ystyr geiriau: O ddwyfol nos, o nos pan y ganwyd Crist;
O night, oh holy night, oh night divine.
Ystyr geiriau: O nos, o sanctaidd nos, o ddwyfol nos.
Silent Night-198 (Tawel nos-198) Geiriau
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Tawel nos-198 a gesglir yn albwm Nadolig llawen â chariad wedi'i greu gan y gantores Aiken clai. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Tawel nos-198. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Tawel nos-198. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Aiken clai. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Tawel nos-198 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Tawel nos-198 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Tawel nos-198 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.