A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Refuge of Love (Lloches o gariad) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Point of Grace-2 (Pwynt o gras-2)

Words & music by john mandeville
Ystyr geiriau: Geiriau & cerddoriaeth gan john mandeville

Lord, I need for you to know
Ystyr geiriau: Arglwydd, mae angen imi i chi wybod
It's only your love, I would die for
Ystyr geiriau: Mae'n dim ond eich cariad, byddai i'n marw ar gyfer
So please say you'll never go
Ystyr geiriau: Felly dywedwch byddwch chi byth yn mynd
When you say that you'll stay
Ystyr geiriau: Pan ddywedwch y byddwch chi yn aros
Words fall short of sentiment
Ystyr geiriau: Mae'r geiriau yn brin teimlad
As tears fall from my eyes
Ystyr geiriau: Fel ddagrau yn disgyn o fy llygaid
Cause hearts fail on all sides
Ystyr geiriau: Calonnau achos yn methu ar bob ochr
While mine's safe inside
Ystyr geiriau: Er bod i mi yn ddiogel y tu mewn

(chorus)
Ystyr geiriau: (Corws)
Your refuge of love
Ystyr geiriau: Eich lloches o gariad
Oh, you're my refuge of love
Ystyr geiriau: O, ydych chi'n fy lloches o gariad
For so long, I never thought I'd find you
Ystyr geiriau: Am mor hir, ni feddyliais y byddai i gael eich
Oh, you're my refuge of love
Ystyr geiriau: O, ydych chi'n fy lloches o gariad
Love's never been so right
Ystyr geiriau: Cariad fu erioed mor gywir
Love's never been so right
Ystyr geiriau: Cariad fu erioed mor gywir
'cause I finally found a haven for my heart
Ystyr geiriau: achos yn olaf, canfûm Hafan ar gyfer fy nghalon
In your refuge of love
Ystyr geiriau: Yn eich lloches o gariad

Guess I believed you'd come and go
Ystyr geiriau: Dyfalu credu y byddech yn dod ac yn mynd
Like every other love in my life
Ystyr geiriau: Fel pob cariad arall yn fy mywyd
And, oh, I tried you so
Ystyr geiriau: Ac, o, ceisiais chi felly
Yet faithfully, your patience won my willingness
Ystyr geiriau: Ond ffyddlon, enillodd eich amynedd fy parodrwydd
And slowly it became clear to me
Ystyr geiriau: Ac yn raddol daeth yn amlwg i mi
That you gave you life
Ystyr geiriau: A roddodd eich bywyd chi
So I could spend mine in...
Ystyr geiriau: Felly gallai yn treulio fy un i yn...

(repeat chorus) 3x
Ystyr geiriau: (Corws ailadrodd) 3 x

Refuge of Love (Lloches o gariad) Geiriau

Mwy o albymau o Pwynt Grace