A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

People Will Say We're in Love-105 (Bydd pobl yn ei ddweud Rydym yn caru-105) Geiriau

Artistiaid: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albwm: The MacGregor Years, 1941-1945-2 (Y blynyddoedd MacGregor, 1941-1945-2)

Don't throw bouquets at me; don't please my folks too much
Ystyr geiriau: Peidiwch â thaflu blodau ataf; Dydw i ddim yn plesio fy folks gormod
Don't laugh at my jokes too much; people will say we're in love
Ystyr geiriau: Peidiwch â chwerthin ar fy jôcs gormod; Bydd pobl yn dweud ein bod mewn cariad
Don't sigh and gaze at me; your sighs are so like mine
Ystyr geiriau: Dydw i ddim yn ocheneidio ac yn syllu arnaf; ebychiadau eich bod mor fel fy un i
Your eyes mustn't glow like mine; people will say we're in love
Ystyr geiriau: Rhaid eich llygaid yn tywynnu fel fy un i; Bydd pobl yn dweud ein bod mewn cariad

Don't start collecting things; give me my rose and my glove
Ystyr geiriau: Peidiwch â dechrau casglu pethau; roi imi fy rose a fy menig
Sweetheart, they're suspecting things; people will say we're in love
Ystyr geiriau: Ngwladwriaeth, maen nhw'n amau pethau; Bydd pobl yn dweud ein bod mewn cariad
Don't praise my charm to much; don't look so vain with me
Ystyr geiriau: Dydw i ddim yn canmol fy swyn i lawer; Dydw i ddim yn edrych mor ofer gyda mi
Don't stand in the rain with me; people will say we're in love
Ystyr geiriau: Peidiwch â sefyll yn y glaw gyda mi; Bydd pobl yn dweud ein bod mewn cariad

Don't take my arm too much; don't keep your hand in mine
Ystyr geiriau: Peidiwch â chymryd fy fraich gormod; Peidiwch â chadw eich llaw yn fy etholaeth i
Your hand feels so grand in mine; people will say we're in love
Ystyr geiriau: Eich llaw yn teimlo mor fawr yn fy etholaeth i; Bydd pobl yn dweud ein bod mewn cariad
Don't dance all night with me till the stars fade out of sight
Ystyr geiriau: Peidiwch â dawnsio drwy'r nos gyda mi tan bydd y sêr yn pylu allan o olwg
They'll see it's all right with me; people will say we're in love
Ystyr geiriau: Fe welant mae'n iawn gyda mi; Bydd pobl yn dweud ein bod mewn cariad
People Will Say We're in Love-105 (Bydd pobl yn ei ddweud Rydym yn caru-105) Geiriau

Mwy o albymau o Nat King Cole