who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Over My Head-25 (Dros fy pen-25) Geiriau

Artistiaid: A Flock of Seagulls (Diadell o gwylanod)

Albwm: 20 Classics of the 80's (Clasuron 20 o'r 80au)

I was walking underwater
Ystyr geiriau: Roedd yn cerdded dan y dŵr
Walking on the bottom of the sea
Ystyr geiriau: Cerdded ar waelod y môr
A sudden change in the weather
Ystyr geiriau: Newid sydyn yn y tywydd
And the waves came crashing down
Ystyr geiriau: A daeth y tonnau cwympo
All over my head
Ystyr geiriau: Holl dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
All over my head
Ystyr geiriau: Holl dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn

I was searching for a treasure
Ystyr geiriau: Yr oedd yn chwilio am drysor
Walking on the surface of the Moon
Ystyr geiriau: Cerdded ar wyneb y lleuad
A sudden change in the pressure
Ystyr geiriau: Newid sydyn yn y pwysau
Left me gasping
Ystyr geiriau: Gadael imi gyfogi
For the precious air that's over my head
Ystyr geiriau: Ar gyfer yr aer gwerthfawr a dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn

Saw my reflection in the mirror
Ystyr geiriau: Gweld fy adlewyrchiad yn y drych
Saw my image standing by a wall
Ystyr geiriau: Gwelais fy Sefydlog delwedd gan wal
I tried to touch the glass
Ystyr geiriau: Ceisiais i gyffwrdd y gwydr
But it shattered and it began to fall
Ystyr geiriau: Ond dinistriodd a dechreuodd i ddisgyn
All over my head
Ystyr geiriau: Holl dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn

Another starving baby's cry
Ystyr geiriau: Crio babi newynog arall
A dying heart that's still made bold
Ystyr geiriau: Galon sy'n marw y gwneir eofn hyd
Another coke another lie
Ystyr geiriau: Un arall coke celwydd arall
A naked man I stand alone
Ystyr geiriau: Dyn noeth safaf yn unig
Searching for the easy answer
Ystyr geiriau: Chwilio am yr ateb hawdd
Searching for a love that has no pain
Ystyr geiriau: Chwilio am gariad sydd heb boen
Under the circumstances
Ystyr geiriau: O dan yr amgylchiadau
The walls of love caved in again
Ystyr geiriau: Y waliau o gariad yn ildio eto
All over my head
Ystyr geiriau: Holl dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn

Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over my head
Ystyr geiriau: Dros fy mhen
I think I'm in
Ystyr geiriau: Credaf fy mod yn
Over My Head-25 (Dros fy pen-25) Geiriau Over My Head-25 (Dros fy pen-25) Geiriau-2 Over My Head-25 (Dros fy pen-25) Geiriau-3 Over My Head-25 (Dros fy pen-25) Geiriau-4 Over My Head-25 (Dros fy pen-25) Geiriau-5
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Dros fy pen-25 a gesglir yn albwm Clasuron 20 o'r 80au wedi'i greu gan y gantores Diadell o gwylanod. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Dros fy pen-25. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Dros fy pen-25. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Diadell o gwylanod. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Dros fy pen-25 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Dros fy pen-25 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Dros fy pen-25 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.