A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Once in a While-136 (Unwaith yn tra-136) Geiriau

Artistiaid: Nat King Cole (Nat King Cole)

Albwm: Golden Hits of Nat King Cole-2 (Hits euraid Nat King Cole-2)

Once in a while will you try to give
Ystyr geiriau: Yn y ceisiwch ei rhoi
One little thought to me
Ystyr geiriau: Un o'r ychydig iawn o ystyriaeth i mi
Though someone else may be
Ystyr geiriau: Er y gall fod yn rhywun arall
Nearer your heart?
Ystyr geiriau: Nes at eich calon?

Once in a while will you dream
Ystyr geiriau: Yn achlysurol bydd ydych yn breuddwydio
Of the moments I shared with you
Ystyr geiriau: O eiliadau a rhannais gyda chi
Moments before we two
Ystyr geiriau: Eiliadau cyn ein dau
Drifted apart?
Ystyr geiriau: Symud oddi wrth ei gilydd?

In love's smoldering ember
Ystyr geiriau: Yn gwaelod'a smoldering y cariad
One spark may remain
Ystyr geiriau: Gall un fflach yn aros
If love still can remember
Ystyr geiriau: Os hyd y gallaf gofio cariad
That spark may burn again
Ystyr geiriau: Efallai bod gwreichionen yn llosgi eto

I know that I'll be contented
Ystyr geiriau: Gwn y byddwch yn fodlon
With yesterday's memory
Ystyr geiriau: Gyda gof ddoe
Knowing you think of me
Ystyr geiriau: Wybod ichi feddwl mi
Once in a while
Ystyr geiriau: Unwaith yn y man

In love's smoldering ember
Ystyr geiriau: Yn gwaelod'a smoldering y cariad
One spark may remain
Ystyr geiriau: Gall un fflach yn aros
If love still can remember
Ystyr geiriau: Os hyd y gallaf gofio cariad
The spark may burn again
Ystyr geiriau: Gall sbarduno losgi eto

I know that I'll be contented
Ystyr geiriau: Gwn y byddwch yn fodlon
With yesterday's memory
Ystyr geiriau: Gyda gof ddoe
Knowing you think of me
Ystyr geiriau: Wybod ichi feddwl mi
Once in a while
Ystyr geiriau: Unwaith yn y man
Once in a While-136 (Unwaith yn tra-136) Geiriau

Mwy o albymau o Nat King Cole