A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth-1 (Ar ddaear werdd Duw-1) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: How You Live-1 (Sut rydych yn byw-1)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw yn y cefnfor yn nofio yn wych gleision
The yellow sun warms me and you
Ystyr geiriau: Mae yr haul melyn yn cynhesu mi a chi
'Til it's chased by an iridescent moon
Ystyr geiriau: 'Til yn ei ôl gan lleuad iridescent
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw yn y mynyddoedd yn dringo gyda niwl Porffor
Against a sky of stormy grays
Ystyr geiriau: Erbyn sky o grays stormus
There are ebony nights and silver days
Ystyr geiriau: Ceir ebony nosweithiau a diwrnodau arian
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We rise from the ashes of our past
Ystyr geiriau: Yn codi o'r lludw ein gorffennol
'Cause we've learned the truth at last
Ystyr geiriau: Achos rydym wedi dysgu y gwir o'r diwedd
Love is not blind
Ystyr geiriau: Nid yw cariad yn ddall
Every color shines
Ystyr geiriau: Mae pob lliw yn disgleirio
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

On God's green earth...if eery color was the same
Ystyr geiriau: Ar Duw werdd ddaear... Os lliw eery oedd yr un
And every child had just one name
Ystyr geiriau: Ac roedd gan bob plentyn dim ond un enw
There'd be no beauty for each of us to claim
Ystyr geiriau: Ni fyddai unrhyw harddwch ar gyfer pob un ohonom i hawlio

On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw
We see the scars of yesterday
Ystyr geiriau: Gwelwn y creithiau ddoe
Of wars that we cannot erase
Ystyr geiriau: Rhyfeloedd rydym ni ellir dileu
But we can walk hand in hand in healing grace
Ystyr geiriau: Ond gallwn gerdded law yn llaw yn iachau gras
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We rise from the ashes of our past
Ystyr geiriau: Yn codi o'r lludw ein gorffennol
'Cause we've learned the truth at last
Ystyr geiriau: Achos rydym wedi dysgu y gwir o'r diwedd
Love is not blind
Ystyr geiriau: Nid yw cariad yn ddall
Every color shines
Ystyr geiriau: Mae pob lliw yn disgleirio
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

(bridge)
Ystyr geiriau: (Pont)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Ystyr geiriau: Beth os oedd dim ond afonydd ymledu'n wyllt a chasineb toddi oll i ffwrdd?
We can live in peace today!
Ystyr geiriau: Gall yn fyw mewn heddwch heddiw!
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We rise from the ashes of our past
Ystyr geiriau: Yn codi o'r lludw ein gorffennol
'Cause we've learned the truth at last
Ystyr geiriau: Achos rydym wedi dysgu y gwir o'r diwedd
Love is not blind
Ystyr geiriau: Nid yw cariad yn ddall
Every color shines
Ystyr geiriau: Mae pob lliw yn disgleirio
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

On God's Green Earth-1 (Ar ddaear werdd Duw-1) Geiriau On God's Green Earth-1 (Ar ddaear werdd Duw-1) Geiriau-2
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Ar ddaear werdd Duw-1 a gesglir yn albwm Sut rydych yn byw-1 wedi'i greu gan y gantores Pwynt Grace. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Ar ddaear werdd Duw-1. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Ar ddaear werdd Duw-1. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Pwynt Grace. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Ar ddaear werdd Duw-1 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Ar ddaear werdd Duw-1 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Ar ddaear werdd Duw-1 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.

Mwy o albymau o Pwynt Grace