A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

On God's Green Earth-1 (Ar ddaear werdd Duw-1) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: How You Live-1 (Sut rydych yn byw-1)

On God's green earth the ocean swims in brilliant blues
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw yn y cefnfor yn nofio yn wych gleision
The yellow sun warms me and you
Ystyr geiriau: Mae yr haul melyn yn cynhesu mi a chi
'Til it's chased by an iridescent moon
Ystyr geiriau: 'Til yn ei ôl gan lleuad iridescent
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

On God's green earth the mountains climb with purple haze
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw yn y mynyddoedd yn dringo gyda niwl Porffor
Against a sky of stormy grays
Ystyr geiriau: Erbyn sky o grays stormus
There are ebony nights and silver days
Ystyr geiriau: Ceir ebony nosweithiau a diwrnodau arian
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We rise from the ashes of our past
Ystyr geiriau: Yn codi o'r lludw ein gorffennol
'Cause we've learned the truth at last
Ystyr geiriau: Achos rydym wedi dysgu y gwir o'r diwedd
Love is not blind
Ystyr geiriau: Nid yw cariad yn ddall
Every color shines
Ystyr geiriau: Mae pob lliw yn disgleirio
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

On God's green earth...if eery color was the same
Ystyr geiriau: Ar Duw werdd ddaear... Os lliw eery oedd yr un
And every child had just one name
Ystyr geiriau: Ac roedd gan bob plentyn dim ond un enw
There'd be no beauty for each of us to claim
Ystyr geiriau: Ni fyddai unrhyw harddwch ar gyfer pob un ohonom i hawlio

On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw
We see the scars of yesterday
Ystyr geiriau: Gwelwn y creithiau ddoe
Of wars that we cannot erase
Ystyr geiriau: Rhyfeloedd rydym ni ellir dileu
But we can walk hand in hand in healing grace
Ystyr geiriau: Ond gallwn gerdded law yn llaw yn iachau gras
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We rise from the ashes of our past
Ystyr geiriau: Yn codi o'r lludw ein gorffennol
'Cause we've learned the truth at last
Ystyr geiriau: Achos rydym wedi dysgu y gwir o'r diwedd
Love is not blind
Ystyr geiriau: Nid yw cariad yn ddall
Every color shines
Ystyr geiriau: Mae pob lliw yn disgleirio
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

(bridge)
Ystyr geiriau: (Pont)
What if only rivers raged and hatred melted all away?
Ystyr geiriau: Beth os oedd dim ond afonydd ymledu'n wyllt a chasineb toddi oll i ffwrdd?
We can live in peace today!
Ystyr geiriau: Gall yn fyw mewn heddwch heddiw!
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We live, we laugh and love and dance
Ystyr geiriau: Yr ydym yn byw, inni chwerthin caru a dawns
'Cause God makes all things beautiful and perfect in His hands
Ystyr geiriau: Achos mae Duw yn gwneud holl bethau hardd ac yn berffaith yn ei ddwylo
We rise from the ashes of our past
Ystyr geiriau: Yn codi o'r lludw ein gorffennol
'Cause we've learned the truth at last
Ystyr geiriau: Achos rydym wedi dysgu y gwir o'r diwedd
Love is not blind
Ystyr geiriau: Nid yw cariad yn ddall
Every color shines
Ystyr geiriau: Mae pob lliw yn disgleirio
On God's green earth
Ystyr geiriau: Ar y ddaear werdd Duw

On God's Green Earth-1 (Ar ddaear werdd Duw-1) Geiriau On God's Green Earth-1 (Ar ddaear werdd Duw-1) Geiriau-2

Mwy o albymau o Pwynt Grace