A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

More Than Anything-2 (Fwy na dim-2) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Rarities & Remixes (Rarities & Remixes)

[Chorus:]
Ystyr geiriau: [Corws:]
God loves people more than anything
Ystyr geiriau: Mae Duw yn hoff iawn o bobl yn fwy na dim
God loves people more than anything
Ystyr geiriau: Mae Duw yn hoff iawn o bobl yn fwy na dim
More than anything he wants
Ystyr geiriau: Fwy na dim ei fod am
Them to know
Ystyr geiriau: Iddynt wybod
He'd rather die than let them go
Ystyr geiriau: Ef byddai braidd yn marw na gadael iddynt fynd
'Cause god love people more
Ystyr geiriau: Achos Duw yn caru pobl mwy
Than anything
Ystyr geiriau: Na dim

God loves the weary
Ystyr geiriau: Mae Duw wrth ei bodd y wedi blino
When they're too weak to try
Ystyr geiriau: Pan maen nhw yn rhy wan i geisio
He feels their pain, he knows their shame
Ystyr geiriau: Mae'n teimlo eu poen, y gwyr eu cywilydd
He cries with those who cry
Ystyr geiriau: Mae ef yn wylo gyda'r rhai sy'n wylo
He won't give up or walk away
Ystyr geiriau: Ni fydd ildio neu gerdded i ffwrdd
When other people do
Ystyr geiriau: Pan y mae pobl eraill yn gwneud
'Cause god loves people more
Ystyr geiriau: Achos mae Duw wrth ei bodd pobl yn fwy
Than anything
Ystyr geiriau: Na dim

[Chorus:]
Ystyr geiriau: [Corws:]
More than anything he wants us to go
Ystyr geiriau: Yn fwy na dim mae am inni fynd
And show the world so they will know
Ystyr geiriau: A dangos y byd felly maent yn gwybod
That god loves people more
Ystyr geiriau: Mae y Duw hwnnw wrth fodd pobl yn fwy
Than anything
Ystyr geiriau: Na dim
More Than Anything-2 (Fwy na dim-2) Geiriau
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Fwy na dim-2 a gesglir yn albwm Rarities & Remixes wedi'i greu gan y gantores Pwynt Grace. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Fwy na dim-2. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Fwy na dim-2. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Pwynt Grace. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Fwy na dim-2 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Fwy na dim-2 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Fwy na dim-2 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.

Mwy o albymau o Pwynt Grace