A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Living the Legacy-1 (Byw yr etifeddiaeth-1) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Point of Grace-3 (Pwynt o gras-3)

My father knew it
Ystyr geiriau: Roedd fy nhad yn gwybod ei
And his before him
Ystyr geiriau: Ac ef cyn iddo
And it goes way back down the line
Ystyr geiriau: Ac mae'n mynd yn ôl i lawr y llinell
They had a vision
Ystyr geiriau: Roedd ganddynt weledigaeth
A prayer for the future
Ystyr geiriau: Gweddi ar gyfer y dyfodol
For what I would believe in time
Ystyr geiriau: Ar gyfer beth fyddech yn credu mewn amser
Now I'm not perfect
Ystyr geiriau: Bellach nid wyf yn berffaith
Life's not easy
Ystyr geiriau: Nid y bywyd hawdd
But I wouldn't take the world for what they gave to me
Ystyr geiriau: Ond ni fyddwn yn cymryd y byd ar gyfer y rhoddasant i mi

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]
I'm living the legacy
Ystyr geiriau: Yr wyf yn byw yr etifeddiaeth
Walking the path that the faithful have laid down
Ystyr geiriau: Cerdded y llwybr a osodwyd y ffyddloniaid i lawr
I'm living the legacy
Ystyr geiriau: Yr wyf yn byw yr etifeddiaeth
Finding the hope that my fathers found
Ystyr geiriau: Dod o hyd i obeithio y Canfu fy tadau
I am standing tall when I'm on my knees
Ystyr geiriau: Yr wyf yn sefyll yn Tal pan fyddaf ar fy gliniau
I'm living the legacy
Ystyr geiriau: Yr wyf yn byw yr etifeddiaeth

Something in common
Ystyr geiriau: Rhywbeth yn gyffredin
Deep inside me
Ystyr geiriau: Ddwfn tu mewn i mi
With those before me who are gone
Ystyr geiriau: Gyda rhai cyn imi sydd wedi mynd
Gives me the vision
Ystyr geiriau: Yn rhoi i mi y weledigaeth
Fills me with a passion
Ystyr geiriau: Mi llenwi gydag angerdd
To make the message carry on
Ystyr geiriau: I wneud y neges ymlaen
Now I'm not perfect
Ystyr geiriau: Bellach nid wyf yn berffaith
Life's not easy
Ystyr geiriau: Nid y bywyd hawdd
But for the future's sake I'm gonna do the best I can
Ystyr geiriau: Ond er mwyn y dyfodol yr wyf yn mynd i wneud y gorau y gallaf

[Chorus (3X)]
Ystyr geiriau: [Corws (3 X)]
Living the Legacy-1 (Byw yr etifeddiaeth-1) Geiriau

Mwy o albymau o Pwynt Grace