A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Light of the World-9 (Goleuni y byd-9) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: A Christmas Story-1 (Stori Nadolig-1)

Light of the world, shine down on Bethlehem
Ystyr geiriau: Goleuni y byd, ddisgleirio i lawr ar Bethlehem
God in His glory has sent us a Son
Ystyr geiriau: Mae Duw yn ei ogoniant yn anfon ein mab
Shout from on high, out in the street
Ystyr geiriau: Gweiddi oddi ar uchel, allan yn y stryd
Jesus, our Savior is born
Ystyr geiriau: Iesu, ein Savior ei eni

Bright shining star, shine down on everyone
Ystyr geiriau: Bright dywynnu seren, shine ar bawb
God in His mercy has sent us a Son
Ystyr geiriau: Mae Duw yn ei drugaredd wedi anfon mab
The shepherds will cry, praise to the Lord
Ystyr geiriau: Bydd y bugeiliaid yn crio, yn canmol yr Arglwydd
Jesus, our Savior is born
Ystyr geiriau: Iesu, ein Savior ei eni

Alleluia, baby Jesus
Ystyr geiriau: Alleluia, babi Iesu
Alleluia, baby Jesus
Ystyr geiriau: Alleluia, babi Iesu
Jesus, our Savior is born
Ystyr geiriau: Iesu, ein Savior ei eni
Sing Alleluia
Ystyr geiriau: Canu Alleluia

Light of the world, shine down on Bethlehem
Ystyr geiriau: Goleuni y byd, ddisgleirio i lawr ar Bethlehem
God in His glory has sent us a Son
Ystyr geiriau: Mae Duw yn ei ogoniant yn anfon ein mab
Shout from on high and out in the street
Ystyr geiriau: Weiddi ar uchel ac allan yn y stryd
Jesus, our Savior
Ystyr geiriau: Iesu, ein Savior

No, don't you know He's born
Ystyr geiriau: Na, nid ydych yn gwybod ei fod yn cael ei eni
Don't you know
Ystyr geiriau: Nad ydych yn gwybod

Alleluia, baby Jesus
Ystyr geiriau: Alleluia, babi Iesu
Alleluia, baby Jesus
Ystyr geiriau: Alleluia, babi Iesu
Jesus, our Savior is born
Ystyr geiriau: Iesu, ein Savior ei eni
Sing Alleluia
Ystyr geiriau: Canu Alleluia

Alleluia, baby Jesus
Ystyr geiriau: Alleluia, babi Iesu
Alleluia, baby Jesus
Ystyr geiriau: Alleluia, babi Iesu
Jesus, our Savior is born
Ystyr geiriau: Iesu, ein Savior ei eni
Sing Alleluia
Ystyr geiriau: Canu Alleluia

Joy to the world
Ystyr geiriau: Joy i'r byd

Light of the World-9 (Goleuni y byd-9) Geiriau

Mwy o albymau o Pwynt Grace