A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Leather Pants (Pants lledr) Geiriau

Artistiaid: Juliana Hatfield (Juliana Hatfield)

Albwm: Juliana's Pony: Total System Failure (Juliana y merlod: cyfanswm o fethiant yn y System)

That's it
Ystyr geiriau: Dyna ydyw
I'm staying home
Ystyr geiriau: Yr wyf yn ei aros adref
Don't even try to make me go
Ystyr geiriau: Peidiwch â cheisio gwneud i mi fynd hyd yn oed
If you put on your leather pants
Ystyr geiriau: Os ydych yn rhoi ar eich pants lledr
A Yankee boy in a cowboy hat
Ystyr geiriau: Bachgen Yankee mewn het cowboi

Do you even know what you're doing?
Ystyr geiriau: Ydych chi'n hyd yn oed yn gwybod beth yr ydych yn ei wneud?

Apparently you think it's pretty cool
Ystyr geiriau: Mae'n debyg y credwch ei bod yn eithaf oer
But that bad boy style is wearing you
Ystyr geiriau: Ond y mae'r arddull bachgen drwg yn gwisgo eich
Did you learn how to herd cattle in prep school?
Ystyr geiriau: Y gwnaethoch eu dysgu sut i fuches gwartheg yn prep ysgol?

Could you just pretend you don't know me?
Ystyr geiriau: Gallai dim ond esgus nad ydych yn gwybod imi?

Take off those leather pants
Ystyr geiriau: Oddi ar hynny pants lledr
You can't go out like that
Ystyr geiriau: Ni allwch fynd fel hynny
You really don't look phat
Ystyr geiriau: Chi mewn gwirionedd ddim edrych phat
I can't be seen with a man wearing leather pants
Ystyr geiriau: Ni ellir gweld yr â dyn yn gwisgo pants lledr

Look into my eyes
Ystyr geiriau: Edrych i mewn i fy llygaid
Where the truth is
Ystyr geiriau: Lle y gwir yw
Do you realize you look stupid?
Ystyr geiriau: A ydych yn gwireddu ichi edrych yn dwp?
Get rid of those leather pants
Ystyr geiriau: Cael gwared ar hynny pants lledr
I can't go out like that
Ystyr geiriau: Ni allaf fynd fel hynny
You really don't look phat
Ystyr geiriau: Chi mewn gwirionedd ddim edrych phat
I can't get down with a Yankee in a cowboy hat
Ystyr geiriau: Ni allaf fynd i lawr gyda Yankee mewn het cowboi
Leather Pants (Pants lledr) Geiriau