A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Jesus Is-2 (Iesu yw-2) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Point of Grace Gift Tin-2 (Pwynt tun rhodd gras-2)

Words and music by connie harrington
Ystyr geiriau: Geiriau a cherddoriaeth gan connie harrington

Speak a little softer so I can hear you
Ystyr geiriau: Siarad ychydig meddalach felly gall eich clywed
Above the noise, the noise, the noise in this world, yeah
Ystyr geiriau: Uchod y sŵn, sŵn, sŵn yn y byd hwn, ie
You don't have to shout it for hearts to listen
Ystyr geiriau: Nad oes gennych i weiddi ar gyfer calonnau i wrando
Just be a still, small voice, and let the truth be heard
Ystyr geiriau: Dim ond fod yn llais bach, dal, a gadewch y gwir gael eu clywed

(chorus)
Ystyr geiriau: (Corws)
That jesus is
Ystyr geiriau: Fod Iesu yn
The way, the truth he is the light
Ystyr geiriau: Y ffordd, y gwirionedd yw y goleuni
For me, for you, for the world tonight
Ystyr geiriau: I mi, i chi, ar gyfer y byd heno
Our hope, the meaning of this life
Ystyr geiriau: Ein gobaith, ystyr y bywyd hwn
Jesus is, jesus is
Ystyr geiriau: Iesu, Iesu yw
Jesus is, jesus is
Ystyr geiriau: Iesu, Iesu yw
Everybody's looking, but how will they find it
Ystyr geiriau: Mae pawb yn edrych, ond sut y bydd yn ei chael
The road to happiness unless they're told
Ystyr geiriau: Y ffordd i hapusrwydd oni bai bod ni'n wrthynt
That love is the answer to the ultimate question
Ystyr geiriau: Mai cariad yw'r ateb i'r cwestiwn yn y pen draw
But how will they understand unless they know
Ystyr geiriau: Ond sut y bydd deall oni bai eu bod yn gwybod

(chorus)
Ystyr geiriau: (Corws)

The way, the truth, he is the light
Ystyr geiriau: Y ffordd, y gwirionedd, ei fod yn y goleuni
For me, for you, for the world tonight
Ystyr geiriau: I mi, i chi, ar gyfer y byd heno
Our hope, the meaning of this life
Ystyr geiriau: Ein gobaith, ystyr y bywyd hwn
Jesus is, jesus is
Ystyr geiriau: Iesu, Iesu yw
Jesus is, jesus is
Ystyr geiriau: Iesu, Iesu yw
Jesus is
Ystyr geiriau: Iesu yw

Jesus Is-2 (Iesu yw-2) Geiriau
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Iesu yw-2 a gesglir yn albwm Pwynt tun rhodd gras-2 wedi'i greu gan y gantores Pwynt Grace. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Iesu yw-2. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Iesu yw-2. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Pwynt Grace. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Iesu yw-2 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Iesu yw-2 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Iesu yw-2 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.

Mwy o albymau o Pwynt Grace