A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

I'll Forgive You (Interlude) (Byddwch yn maddau ichi (egwyl)) Geiriau

Artistiaid: Bobby V (Bobby V)

Albwm: Bobby Valentino-1 (Bobby Valentino-1)

Bobby Valentino
Ystyr geiriau: Bobby Valentino
(Come on)
Ystyr geiriau: (Ddod)
You know its been a long road
Ystyr geiriau: Gwyddoch ei bod yn ffordd hir
I've wanted you so long
Ystyr geiriau: Ro'n i eisiau chi mor hir

Now I've finally got you
Ystyr geiriau: Bellach yn olaf gen i chi
I'm so glad to be back
Ystyr geiriau: Yr wyf yn falch felly bod yn ôl
(Happy that you)
Ystyr geiriau: (Hapus eich bod)
Only you know what I'm talking 'bout
Ystyr geiriau: Gwyddoch beth yr wyf yn siarad yn unig ' pwl

Come here
Ystyr geiriau: dewch yma
(Come here)
Ystyr geiriau: (Dod yma)
On this journey
Ystyr geiriau: Ar y daith hon
(You know me)
Ystyr geiriau: (Ydych yn fy adnabod)

Valentino
Ystyr geiriau: Valentino


I'll Forgive You (Interlude) (Byddwch yn maddau ichi (egwyl)) Geiriau