A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

He's the Best Thing-2 (Ef yw y peth gorau-2) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Rarities & Remixes-2 (Rarities & Remixes-2)

He's a light unto my pathway
Ystyr geiriau: Ei fod yn ysgafn-unto fy llwybr
He's a lamp unto my feet
Ystyr geiriau: Mae lamp-unto fy nhraed
When I was sinkin', sinkin' in sin and sorrow
Ystyr geiriau: Pan yr oedd sinkin', a sinkin' mewn pechod a lleddf
He came along and rescued me
Ystyr geiriau: Ddod o hyd iddo a achubwyd mi
He's a joy, joy of salvation
Ystyr geiriau: Ei fod yn bleser, llawenydd o Iachawdwriaeth
He's all the world to me, to me
Ystyr geiriau: Ei fod yn y byd i gyd i mi, i mi
He saved me and He raised me
Ystyr geiriau: Achubodd ef mi a gododd mi
All my sins, He forgave me
Ystyr geiriau: Fy holl bechodau, ei forgave mi
He's the best thing, best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Mae y peth gorau, y peth gorau i ddigwydd i mi

I have a friend above all others
Ystyr geiriau: Wedi bod yn ffrind ac yn anad dim eraill
He's everything to me
Ystyr geiriau: Mae popeth i mi
His love is deeper, deeper than any ocean
Ystyr geiriau: Ei gariad yn ddyfnach, yn ddyfnach nag unrhyw cefnfor
His love is wider than the sea
Ystyr geiriau: Ei gariad yn ehangach nag y môr
How can I tell just how much I love Him
Ystyr geiriau: Sut y gallaf ddweud wrth faint o bodd iddo
He's all the world to me, to me
Ystyr geiriau: Ei fod yn y byd i gyd i mi, i mi
He saved me and He raised me
Ystyr geiriau: Achubodd ef mi a gododd mi
All my sins, He forgave me
Ystyr geiriau: Fy holl bechodau, ei forgave mi
He's the best thing, best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Mae y peth gorau, y peth gorau i ddigwydd i mi

Talkin' bout Jesus
Ystyr geiriau: Talkin' pwl Iesu

He's the best thing that ever happened to me
Ystyr geiriau: Ef yw'r peth gorau a ddigwyddodd i mi erioed
The best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Y peth gorau i ddigwydd i mi
You see when he saved me and He raised me
Ystyr geiriau: Welwch pan achubodd ef mi a gododd mi
All my sins, He forgave me
Ystyr geiriau: Fy holl bechodau, ei forgave mi
He's the best thing (the best thing), best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Mae y peth gorau (y peth gorau), y peth gorau i ddigwydd i mi

Well, I have a friend (I have a friend),
Ystyr geiriau: Wel, mae gennyf ffrind (Mae gennyf ffrind),
Wowohwow (above all others)
Ystyr geiriau: Wowohwow (uwchlaw pob un arall)
He's everything to me
Ystyr geiriau: Mae popeth i mi
And His love, is deeper (His love is deeper..deeper than any ocean)
Ystyr geiriau: Ac mae ei gariad, yn ddyfnach (ei gariad yn ddyfnach … dyfnach nag unrhyw cefnfor)
His love is wider (His love is wider than the sea)
Ystyr geiriau: Ei gariad yn ehangach (ei gariad yn ehangach nag y môr)
I can't tell (How can I tell)
Ystyr geiriau: Ni allaf ddweud (sut y gallaf ddweud)
How much (just how much I love Him)
Ystyr geiriau: Faint (dim ond faint wrth fy modd iddo)
He's all the world (to me), all the world, all the world to me
Ystyr geiriau: Ei fod yn y byd i gyd (i mi), y byd i gyd, bob y byd i mi
You see when He saved me and He raised me
Ystyr geiriau: Welwch pan achubodd ef mi a gododd mi
All my sins, He forgave me
Ystyr geiriau: Fy holl bechodau, ei forgave mi
He's the best thing (the best thing), the best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Ef yw'r peth gorau (y peth gorau), y peth gorau i ddigwydd i mi

Oh, I'm talkin' 'bout Jesus
Ystyr geiriau: O, yr wyf fy talkin' ' pwl Iesu

He's the best thing to happen to me (He is the)
Ystyr geiriau: Ef yw'r peth gorau i ddigwydd i mi (yn y)
The best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Y peth gorau i ddigwydd i mi
You see when He saved me and He raised me
Ystyr geiriau: Welwch pan achubodd ef mi a gododd mi
All my sins He forgave me
Ystyr geiriau: Fy holl bechodau yn forgave mi
He's the best thing (best thing), best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Ef yw'r gorau peth (peth gorau), peth gorau i ddigwydd i mi

I gotta tell somebody
Ystyr geiriau: Ei ddweud wrth rywun

He's the best thing to happen to me (oh, my Jesus)
Ystyr geiriau: Ef yw'r peth gorau i ddigwydd i mi (o, fy Iesu)
The best thing to happen to me (the best thing to happen to me)
Ystyr geiriau: Y peth gorau i ddigwydd i mi (y peth gorau i ddigwydd i mi)
He saved me and He raised me
Ystyr geiriau: Achubodd ef mi a gododd mi
All my sins, He forgave me
Ystyr geiriau: Fy holl bechodau, ei forgave mi
He's the best thing to happen to me
Ystyr geiriau: Ef yw'r peth gorau i ddigwydd i mi

I tried the rest, I had to come on back to the best
Ystyr geiriau: Ceisiais weddill, cefais i ddod ar ôl i gorau
He's the best thing to happen to...me
Ystyr geiriau: Ef yw'r peth gorau i ddigwydd i... mi
You know that's right!
Ystyr geiriau: Gwyddoch hynny'n iawn!
He's the Best Thing-2 (Ef yw y peth gorau-2) Geiriau He's the Best Thing-2 (Ef yw y peth gorau-2) Geiriau-2

Mwy o albymau o Pwynt Grace