A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gone Are the Dark Days-2 (Wedi mynd yn y dyddiau tywyll-2) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Life, Love & Other Mysteries-2 (Bywyd, cariad & eraill dirgelion-2)

Words & music by gayla borders, jeff borders & phil maderia
Ystyr geiriau: Geiriau & cerddoriaeth gan ffiniau gayla, jeff Gororau & Madeira phil
Be still my beating heart, love is whispering your name
Ystyr geiriau: Yn dal i fy nghalon guro, mae cariad yn sibrwd eich enw
There were years stumbling in the dark
Ystyr geiriau: Cafwyd blynyddoedd yn cloffi yn y tywyllwch
Fighting back the tears and pain
Ystyr geiriau: Ymladd yn ôl dagrau a phoen
But love has kept me safe and sound
Ystyr geiriau: Ond y mae cariad wedi cadw mi diogel a chadarn
Those days that seemed like endless nights cannot be found
Ystyr geiriau: Does dim modd canfod y dyddiau hynny sy'n ymddangos fel nosweithiau diddiwedd
They're behind me now
Ystyr geiriau: Maen nhw'n tu ôl imi yn awr

(chorus)
Ystyr geiriau: (Corws)
Gone are the dark days
Ystyr geiriau: Ar ddyddiau tywyll
That had me so confused
Ystyr geiriau: Yr oedd mi mor ddryslyd
Now I'm counting the tender ways
Ystyr geiriau: Erbyn hyn yr wyf yn cyfrif y tendr ffyrdd
That your love has broken through
Ystyr geiriau: Bod wedi eich cariad yn torri
And through these eyes no longer covered
Ystyr geiriau: A drwy llygaid hyn mwyach
I see love that's like no other love I've ever known
Ystyr geiriau: Gwelaf cariad nad wedi hoffi dim cariad eraill rydych yn eu adnabod erioed
You'd think I'd know by now that your light will light my way
Ystyr geiriau: Byddech yn meddwl fyddai yn gwybod gan awr y bydd eich goleuni yn ysgafn fy ffordd
But if I ever start to doubt and my strength begins to fade
Ystyr geiriau: Mae'r ond os erioed dechrau amheuaeth a fy nerth yn dechrau pylu
I will be calling out to you
Ystyr geiriau: Bydd yn galw i chi
Each day you give reminds me that your love is true
Ystyr geiriau: Mae pob dydd a roddwch yn fy atgoffa bod eich cariad yn wir
And it comes shining through
Ystyr geiriau: A daw yn tywynnu drwy'r

(repeat chorus)
Ystyr geiriau: (ailadrodd Corws)
And as the ages pass
Ystyr geiriau: Ac fel y mae oed yn pasio
Until I breathe my last
Ystyr geiriau: Nes gollyngaf fy olaf
I will be calling out to you
Ystyr geiriau: Bydd yn galw i chi
Each day you give reminds me that your love is true
Ystyr geiriau: Mae pob dydd a roddwch yn fy atgoffa bod eich cariad yn wir
And it comes shining through
Ystyr geiriau: A daw yn tywynnu drwy'r

(repeat chorus)
Ystyr geiriau: (ailadrodd Corws)
And as the ages pass
Ystyr geiriau: Ac fel y mae oed yn pasio
Until I breathe my last
Ystyr geiriau: Nes gollyngaf fy olaf
I will be calling out to you
Ystyr geiriau: Bydd yn galw i chi
Each day you give reminds me that your love is true
Ystyr geiriau: Mae pob dydd a roddwch yn fy atgoffa bod eich cariad yn wir
And it comes shining through
Ystyr geiriau: A daw yn tywynnu drwy'r

(repeat chorus)
Ystyr geiriau: (ailadrodd Corws)
Gone are the dark days
Ystyr geiriau: Ar ddyddiau tywyll
I saw the light
Ystyr geiriau: Gwelais y golau
I saw the light...
Ystyr geiriau: Gwelais y golau...
Gone Are the Dark Days-2 (Wedi mynd yn y dyddiau tywyll-2) Geiriau Gone Are the Dark Days-2 (Wedi mynd yn y dyddiau tywyll-2) Geiriau-2

Mwy o albymau o Pwynt Grace