A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fearless Heart-3 (Ddi-ofn galon-3) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: How You Live-1 (Sut rydych yn byw-1)

For even the most trusting soul
Ystyr geiriau: Am enaid hyd yn oed y rhai mwyaf ymddiriedaeth
This world can be a scary place
Ystyr geiriau: Gall y byd hwn fod yn lle brawychus
So much that we can't control
Ystyr geiriau: Cymaint yr ydym ni all reoli
In every moment that we face
Ystyr geiriau: Mewn pob eiliad a wynebwn

When a thousand what ifs
Ystyr geiriau: Pan mil o bethau a allai ddigwydd
Whisper in our ears
Ystyr geiriau: Sibrwd yn ein clustiau
We remember who's we are
Ystyr geiriau: Rydym yn cofio pwy sydd gennym yn
And watch them disappear
Ystyr geiriau: A gwylio nhw yn diflannu

I wanna live with a fearless heart
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau byw gyda chalon ddi-ofn
Courage that's coming from trust in God
Ystyr geiriau: Dewrder sydd yn dod o Ymddiriedolaeth yn Nuw
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Ystyr geiriau: Mae yn gyson i 'm tywys er efallai y bydd y ffordd yn ymddangos yn dywyll
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau byw, am fyw gyda chalon ddi-ofn

There are worries chasing everyone
Ystyr geiriau: Mae pryderon ar drywydd pawb
It's evident in times like these
Ystyr geiriau: Mae'n amlwg ar adegau fel y rhain
But I have found the confidence that comes
Ystyr geiriau: Ond yr wyf wedi canfod yr hyder a ddaw
From time I spend on my knees
Ystyr geiriau: O amser rwyf yn ei wario ar fy gliniau

There's a truth I'm holding onto
Ystyr geiriau: Mae gwirionedd yr wyf yn cynnal ar
As these days unfold
Ystyr geiriau: Fel yn y dyddiau hyn yn datblygu
Greater is He, God is in you
Ystyr geiriau: Mae mwy o ef, mae Duw yn eich
And hear it in the world
Ystyr geiriau: Ac yn ei glywed yn y byd

I wanna live with a fearless heart
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau byw gyda chalon ddi-ofn
Courage that's coming from trust in God
Ystyr geiriau: Dewrder sydd yn dod o Ymddiriedolaeth yn Nuw
It's constantly guiding me though the road may seem dark
Ystyr geiriau: Mae yn gyson i 'm tywys er efallai y bydd y ffordd yn ymddangos yn dywyll
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau byw, am fyw gyda chalon ddi-ofn

He's my strength, He's my shelter
Ystyr geiriau: Ef yw fy nerth, ef yw fy shelter
He is with me all the way
Ystyr geiriau: Mae'n gyda mi bob cam o'r ffordd
He's my light and my salvation
Ystyr geiriau: Ef yw fy golau a fy Iachawdwriaeth
Of whom shall I be afraid, of whom shall I be afraid?
Ystyr geiriau: Ohonynt bydd yn ofn, y bydd yn ofn?

I wanna live with a fearless heart
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau byw gyda chalon ddi-ofn
Courage that's coming from trust in God
Ystyr geiriau: Dewrder sydd yn dod o Ymddiriedolaeth yn Nuw
It's constantly guiding me though the road may seem dark, yeah
Ystyr geiriau: Mae yn gyson i 'm tywys er y gall y ffordd ymddangos yn dywyll, ie

I wanna live with a fearless heart
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau byw gyda chalon ddi-ofn
Courage that's coming from trust in God
Ystyr geiriau: Dewrder sydd yn dod o Ymddiriedolaeth yn Nuw
It's constantly guiding me though the road is dark
Ystyr geiriau: Mae yn gyson i 'm tywys er bod y ffordd yn dywyll
I wanna live, wanna live with a fearless heart
Ystyr geiriau: Mae arnaf eisiau byw, am fyw gyda chalon ddi-ofn

With a fearless heart, with a fearless heart
Ystyr geiriau: Gyda chalon ddi-ofn, gyda chalon ddi-ofn
With a fearless heart
Ystyr geiriau: Gyda chalon ddi-ofn


Fearless Heart-3 (Ddi-ofn galon-3) Geiriau Fearless Heart-3 (Ddi-ofn galon-3) Geiriau-2
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Ddi-ofn galon-3 a gesglir yn albwm Sut rydych yn byw-1 wedi'i greu gan y gantores Pwynt Grace. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Ddi-ofn galon-3. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Ddi-ofn galon-3. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Pwynt Grace. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Ddi-ofn galon-3 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Ddi-ofn galon-3 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Ddi-ofn galon-3 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.

Mwy o albymau o Pwynt Grace