A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Bridge Over Troubled Water-32 (Bont dros cythryblus dŵr-32) Geiriau

Artistiaid: Clay Aiken (Aiken clai)

Albwm: Super Hits-69 (Super Hits-69)

When you're weary
Ystyr geiriau: Pan fyddwch wedi blino
Feeling small
Ystyr geiriau: Teimlo bach
When tears are in
Ystyr geiriau: Pan fydd dagrau yn
Your eyes
Ystyr geiriau: Eich llygaid
I will dry them oh
Ystyr geiriau: Bydd yr wyf sychu iddynt o
I'm on your side
Ystyr geiriau: Yr wyf ar eich ochr chi
Oh when times get rough
Ystyr geiriau: O pryd amseroedd gael garw
And friends just can't be found
Ystyr geiriau: A dim ond y ni ellir canfod ffrindiau

Like a bridge
Ystyr geiriau: Fel Pont
Over troubled water
Ystyr geiriau: Dros ddŵr cythryblus
I will lay me down
Ystyr geiriau: Bydd yn gosod fi i lawr
Sail on silver girl
Ystyr geiriau: Hwylio ar ferch arian
Sail on by
Ystyr geiriau: Hwylio ar gan

Your time has come
Ystyr geiriau: Mae eich amser wedi dod
To shine
Ystyr geiriau: I ddisgleirio
All your dreams are on their way
Ystyr geiriau: Mae pob eich breuddwydion ar eu ffordd
See how they shine
Ystyr geiriau: Gweld sut y mae nhw ddisgleirio

If you need a friends school look around I'm sailing
Ystyr geiriau: Os ydych angen ffrindiau ysgol edrych o gwmpas yr wyf yr hwylio
Right behind
Ystyr geiriau: Iawn ar ei hôl hi
Like a bridge
Ystyr geiriau: Fel Pont
Over troubled water
Ystyr geiriau: Dros ddŵr cythryblus
I will ease your mind
Ystyr geiriau: Bydd yn lleddfu'r eich meddwl

Like a bridge
Ystyr geiriau: Fel Pont
Over troubled water
Ystyr geiriau: Dros ddŵr cythryblus
I will ease your mind
Ystyr geiriau: Bydd yn lleddfu'r eich meddwl
Your mind
Ystyr geiriau: Eich meddwl
Ease your mind!
Ystyr geiriau: Leddfu eich meddwl!
Bridge Over Troubled Water-32 (Bont dros cythryblus dŵr-32) Geiriau
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Bont dros cythryblus dŵr-32 a gesglir yn albwm Super Hits-69 wedi'i greu gan y gantores Aiken clai. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Bont dros cythryblus dŵr-32. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Bont dros cythryblus dŵr-32. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Aiken clai. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Bont dros cythryblus dŵr-32 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Bont dros cythryblus dŵr-32 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Bont dros cythryblus dŵr-32 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.