A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Before the Throne of Grace (Cyn i'r Orsedd gras) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: How You Live (Sut yr ydych yn byw)

Before the throne of grace I come
Ystyr geiriau: Yr wyf yn dod gerbron yr Orsedd gras
Humble and repentant one
Ystyr geiriau: Un ostyngedig ac edifeiriol
With sorrow for the deeds I've done
Ystyr geiriau: Â thristwch ar gyfer gweithredoedd wnes i
Before the throne of grace I come
Ystyr geiriau: Yr wyf yn dod gerbron yr Orsedd gras

Before the throne of grace I fall
Ystyr geiriau: Yr wyf yn syrthio cyn i'r Orsedd gras
With a trembling voice I call
Ystyr geiriau: Gyda llais ffyrnig a chrynedig galwaf
For pardon from the Lord of all
Ystyr geiriau: Am ddrwg gan yr Arglwydd yr holl
Before the throne of grace I fall
Ystyr geiriau: Yr wyf yn syrthio cyn i'r Orsedd gras
I love the Lamb Who took my sin
Ystyr geiriau: Rwyf wrth fy modd y cig oen a gymerodd fy pechod
Whose Mercy makes me clean again
Ystyr geiriau: Mae ei drugaredd yn gwneud i mi lân eto

Before the throne of grace I hear
Ystyr geiriau: Yr wyf yn clywed cyn i'r Orsedd gras
Your debt is paid your name is clear
Ystyr geiriau: Telir eich dyled eich enw yn glir
Such precious words of life so dear
Ystyr geiriau: Geiriau gwerthfawr o'r fath fywyd mor annwyl
Before the throne of grace I hear
Ystyr geiriau: Yr wyf yn clywed cyn i'r Orsedd gras
I love the Lamb Who took my sin
Ystyr geiriau: Rwyf wrth fy modd y cig oen a gymerodd fy pechod
Whose Mercy makes me clean again
Ystyr geiriau: Mae ei drugaredd yn gwneud i mi lân eto
I rise with words of grateful praise
Ystyr geiriau: Codaf gyda geiriau o ganmoliaeth ddiolchgar
Knowing now the only way
Ystyr geiriau: Gwybod bellach yr unig ffordd

Before the throne of grace I stand
Ystyr geiriau: Yr wyf yn sefyll ger bron yr Orsedd gras
Is all because the Son of Man
Ystyr geiriau: Mae holl oherwydd mab y dyn
Bears my wounds in His Feet and Hands
Ystyr geiriau: Yn dwyn fy clwyfau yn ei draed a dwylo
So before the throne of grace I stand
Ystyr geiriau: Felly yr wyf yn sefyll ger bron yr Orsedd gras
Before the throne of grace I stand
Ystyr geiriau: Yr wyf yn sefyll ger bron yr Orsedd gras
Before the throne of
Ystyr geiriau: Cyn i'r Orsedd o

Before the Throne of Grace (Cyn i'r Orsedd gras) Geiriau

Mwy o albymau o Pwynt Grace