A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Angels We Have Heard on High-30 (Yr ydym wedi clywed ar uchel-30 angylion) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: Tennessee Christmas: A Holiday Collection (Tennessee Nadolig: Casgliad gwyliau)

Angels we have heard on high,
Ystyr geiriau: Yr ydym wedi clywed ar uchel, angylion
Singing sweetly through the night,
Ystyr geiriau: Canu sweetly drwy y nos,
And the mountains in reply
Ystyr geiriau: A mynyddoedd yn ateb
Echoing their brave delight.
Ystyr geiriau: Adleisio eu llawenydd dewr.

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]
Gloria in excelsis Deo.
Ystyr geiriau: Gloria yn excelsis Deo.
Gloria in excelsis Deo.
Ystyr geiriau: Gloria yn excelsis Deo.

Shepherds, why this jubilee?
Ystyr geiriau: Bugeiliaid, pam y Jiwbilî?
Why these songs of happy cheer?
Ystyr geiriau: Pam caneuon hyn gymeradwyaeth hapus?
What great brightness did you see?
Ystyr geiriau: Pa disgleirdeb mawr a welsoch chi?
What glad tiding did you hear?
Ystyr geiriau: Pa tiding falch glywsoch chi?

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]

Come to Bethlehem and see
Ystyr geiriau: Dod i Bethlehem a gweler
Him whose birth the angels sing;
Ystyr geiriau: Iddo eu geni y mae angylion yn canu;
Come, adore on bended knee
Ystyr geiriau: Dod, adore ar bended pen-glin
Christ, the Lord, the new-born King.
Ystyr geiriau: Crist, yr Arglwydd, y Brenin newydd-anedig.

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]

See him in a manger laid
Ystyr geiriau: Weld yn rheolwr a osodwyd
Whom the angels praise above;
Ystyr geiriau: Y mae yr angylion yn canmol uchod;
Mary, Joseph, lend your aid,
Ystyr geiriau: Mary, Joseph, benthyg eich cymorth,
While we raise our hearts in love.
Ystyr geiriau: Tra rydym yn codi ein calonnau mewn cariad.

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]
Angels We Have Heard on High-30 (Yr ydym wedi clywed ar uchel-30 angylion) Geiriau

Mwy o albymau o Pwynt Grace