A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Am I Blue-14 (Yr wyf yn las-14) Geiriau

Artistiaid: Billie Holiday-1 (Billie Holiday-1)

Albwm: Body and Soul [Weton-Wesgram] (Corff ac enaid [Weton-Wesgram])

It was a morning, long before dawn
Ystyr geiriau: Roedd yn fore, ymhell cyn dawn
Without a warning I found he was gone
Ystyr geiriau: Heb rybudd, canfûm ei fod yn mynd
How could he do it
Ystyr geiriau: Sut y gallai ef ei wneud
Why should he do it
Ystyr geiriau: Pam ddylai fod yn ei wneud
He never done it before
Ystyr geiriau: Ef byth yn gwneud hynny o'r blaen

Am I blue
Ystyr geiriau: Yr wyf glas
Am I blue
Ystyr geiriau: Yr wyf glas
Ain't these tears, in these eyes telling you
Ystyr geiriau: Nid hyn dagrau, yn llygaid hyn yn dweud wrthych
How can you ask me "am I blue"
Ystyr geiriau: Sut y gallwch ofyn imi "glas yr Aelod"
Why, wouldn't you be too
Ystyr geiriau: Pam, fyddwn i ddim yn rhy
If each plan
Ystyr geiriau: Os yw pob cynllun
With your man
Ystyr geiriau: Gyda eich dyn
Done fell through
Ystyr geiriau: Wneud, methodd

There was a time
Ystyr geiriau: Yr oedd adeg
When I was his only one
Ystyr geiriau: Pan oeddwn yn ei unig un
But now I'm
Ystyr geiriau: Ond yr wyf yn awr
The sad and lonely one...lonely
Ystyr geiriau: Yr un drist ac yn unig... lonely

Was I gay
Ystyr geiriau: Oedd yn hoyw
Until today
Ystyr geiriau: Tan heddiw
Now he's gone, and we're through
Ystyr geiriau: Bellach mae wedi mynd, ac rydym drwy
Am I blue
Ystyr geiriau: Yr wyf glas
Am I Blue-14 (Yr wyf yn las-14) Geiriau

Mwy o albymau o Billie Holiday-1