who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

All I'll Ever Need-3 (Holl fe wna I byth angen-3) Geiriau

Artistiaid: Point of Grace (Pwynt Grace)

Albwm: All I'll Ever Need-2 (Holl fe wna I byth angen-2)

Some days I'm fragile
Ystyr geiriau: Rai dyddiau, yr wyf yn fregus
Some days I'm stronger
Ystyr geiriau: Rai dyddiau, yr wyf yn gryfach
Sometimes I just want to run
Ystyr geiriau: Weithiau mae arnaf eisiau rhedeg
But Your tender mercies gently pursue me
Ystyr geiriau: Ond mae eich tyner dyner ar drywydd mi
When all is said and done
Ystyr geiriau: Pan fydd holl dweud a gwneud

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]
Where else would I go
Ystyr geiriau: Ble arall byddwn yn mynd
Who else could there be
Ystyr geiriau: Pwy arall allai fod yno
No one but You, Lord, can see
Ystyr geiriau: Nid oes neb ond chi, Arglwydd, yn gallu gweld
Can see all of me, oh
Ystyr geiriau: Gallwch weld holl mi, o
You opened my eyes
Ystyr geiriau: Yr ydych wedi agor fy llygaid
Oh, how I believe
Ystyr geiriau: O, sut yr wyf yn credu
In everything You are 'cause You are
Ystyr geiriau: Mewn popeth yr ydych yn achos yr ydych yn
All I'll ever need
Ystyr geiriau: Holl byddwch angen erioed

My heart's full of questions
Ystyr geiriau: Fy nghalon lawn o gwestiynau y
The future's uncertain
Ystyr geiriau: Y dyfodol ansicr
But I'm gonna stand on what's true
Ystyr geiriau: Ond yr wyf yn bwriadu sefyll ar yr hyn sydd yn wir
'Cause I have discovered
Ystyr geiriau: Achos yr wyf wedi darganfod
A love like no other
Ystyr geiriau: Cariad heb ei debyg
The love I've found in You
Ystyr geiriau: Rwyf wedi canfod eich cariad

[Chorus]
Ystyr geiriau: [Gorws]
All I'll Ever Need-3 (Holl fe wna I byth angen-3) Geiriau
Mae'r dudalen hon wedi'i chynllunio i ddarparu geiriau caneuon o Holl fe wna I byth angen-3 a gesglir yn albwm Holl fe wna I byth angen-2 wedi'i greu gan y gantores Pwynt Grace. Gallwch ddarllen y fersiwn testun canlynol o Holl fe wna I byth angen-3. Os oes gennych ddiddordeb mewn caneuon eraill yn yr un albwm, cliciwch Holl fe wna I byth angen-3. I ddod o hyd i restr gynhwysfawr o albymau gan yr un canwr, cliciwch Pwynt Grace. Os ydych yn caru y fath eiriau geiriau, gallwch ychwanegu'r dudalen hon at eich ffefryn. Er hwylustod, gallwch hefyd lawrlwytho fersiwn delwedd o Holl fe wna I byth angen-3 i'w hargraffu, neu gallwch ei rannu gyda'ch ffrindiau trwy e-bost, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, reddit, VK, ac ati. Ar ddiwedd y dudalen hon, fe welwch gân lyrics o Holl fe wna I byth angen-3 mewn ieithoedd 42 eraill gan gynnwys Arabeg, Tsieceg, Daneg, Almaeneg, Groeg, Ffinneg, Ffrangeg, Hebraeg, Hwngareg, Eidaleg, Japaneg, Corëeg, Iseldireg, Norwyeg, Pwyleg, Portiwgaleg, Rwmaneg, Rwsieg, Thai, ac ati. Ar y naill law, ysgrifennwch atom os oes angen geiriau cân mewn fersiwn PDF neu os hoffech lawrlwytho MP3 o Holl fe wna I byth angen-3 am ddim. Ar y llaw arall, os gwyddoch chi am ganeuon eraill sydd heb eu cynnwys yn yr albwm yma, mae croeso i chi gysylltu â ni. Byddwn yn ei gynnwys yn ystod y diweddariad nesaf o'n cronfa ddata.

Mwy o albymau o Pwynt Grace