A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

You Be the One-1 (Být jeden-1) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: A Thousand Little Things-1 (Tisíc malých věcí-1)

Sometimes you don’t know what to do or what to say
Texty, což znamená: Někdy nevíte co mám dělat nebo co říct
When someone tells you all their trouble, all their pain
Texty, což znamená: Když někdo řekne vám všechny jejich problémy, jejich bolesti
You don’t feel like you’ve got much to offer
Texty, což znamená: Nemáte pocit, že máš co nabídnout
That’s when you come to Jesus and you lay it on the altar
Texty, což znamená: Kdy jste přišel k Ježíšovi a položit na oltář

The burden’s not as heavy as you might think it is
Texty, což znamená: Zátěž není tak těžké, jak si možná myslíte, že je to
He’s right there with you beside you time as this
Texty, což znamená: On má pravdu, že tam se vedle vás čas jako tento

You be the one to answer his call
Texty, což znamená: Být ten jeho volání
You be the one to stand up tall
Texty, což znamená: Můžete být jedním postavit se vysoká
Reaching out to lift them up
Texty, což znamená: Oslovování je zvednout
With the arms of love when they’re feeling small
Texty, což znamená: S náručí lásky, když se cítíte malé
You be the one to shine the eyes of Jesus
Texty, což znamená: Být ten zářit oči Ježíše
Even when you think that they don’t need you
Texty, což znamená: I když si myslíte že vás nepotřebují
Don’t give up until the race is run
Texty, což znamená: Nedávej, dokud běží závod
You be the one
Texty, což znamená: Být ten

With a little grace he can heal the broken past
Texty, což znamená: S malou laskavost dokáže léčit zlomené minulost
Help you forgive someone who can’t forgive you back
Texty, což znamená: Pomůže vám odpustit někomu, kdo nemůže odpustit zpět
Speak a word of kindness, a little comfort for their soul
Texty, což znamená: Slovo laskavosti, trochu pohodlí pro jejich duše
Sit awhile and cry with them and help them to let it go
Texty, což znamená: Posaď se a plakat s nimi a pomoci jim nechat to jít

Even when it feels like you can’t take one more step
Texty, což znamená: I když to cítí se jako nemůžete vzít ještě jeden krok
So run the road of Jesus and let him do the rest
Texty, což znamená: Tak spustit silnici Ježíše a ať si ostatní

See them look down in the ground
Texty, což znamená: Podívat se dolů do země
It grows and ends up
Texty, což znamená: Roste a skončí
Coming back around
Texty, což znamená: Vracejí se
He knew, He’d be the one for you
Texty, což znamená: Věděl, že bude právě pro vás
You Be the One-1 (Být jeden-1) Texty

Další alba z Bod z Grace