A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Yes, I Believe-1 (Ano, jsem věřit-1) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: Free to Fly-1 (Free Fly-1)

Words & music by joel lindsay & tony wood
Texty, což znamená: Slova & hudba joel lindsay & tony dřeva

When I said that I would follow
Texty, což znamená: Když jsem řekl, že bude následovat
It was with an honest heart
Texty, což znamená: Bylo to s upřímným srdcem
But I didn't fully understand the cost
Texty, což znamená: Ale jsem úplně nerozuměl, náklady
'cause there are saints throughout the ages
Texty, což znamená: protože jsou svatí po celé věky
And there are those today
Texty, což znamená: A jsou ti dnes
Who show us what it really means to carry the cross
Texty, což znamená: Kdo nám ukázal, co to opravdu znamená nést kříž
That only fuels my devotion
Texty, což znamená: To jen přiživuje mé oddanosti
No matter what comes I will say
Texty, což znamená: Bez ohledu na to co přijde bude říkat

(chorus)
Texty, což znamená: (sbor)
Yes, I believe
Texty, což znamená: Věřím, že ano,
I believe with all that is in me
Texty, což znamená: Věřím, že vše, co je ve mně
Yes, I believe
Texty, což znamená: Věřím, že ano,
Though the world rises up against me
Texty, což znamená: Ačkoli ve světě stoupá proti mně
I will be faithful
Texty, což znamená: Budu věrný
To the choice I have made
Texty, což znamená: Na výběr jsem
I am determined
Texty, což znamená: Jsem rozhodnutá
I will not be ashamed
Texty, což znamená: Nebudu se stydět
To live so the whole world can see
Texty, což znamená: Chcete-li žít tak celý svět vidí
That yes, I believe
Texty, což znamená: Věřím, že ano,

There will never be a reason
Texty, což znamená: Nikdy nebude důvod
To lose this confidence
Texty, což znamená: Chcete-li tuto důvěru ztratí
For I have found where my assurance lies
Texty, což znamená: Protože jsem zjistil, kde leží moje jistota
It is not in my own power
Texty, což znamená: To není v mé vlastní moci
But in who my savior is
Texty, což znamená: Ale kdo je můj Spasitel
And the truth of this conviction
Texty, což znamená: A je pravda, ze toto přesvědčení
Makes me shout to the sky
Texty, což znamená: Je pro mě křičet do nebe

(repeat chorus)
Texty, což znamená: (refrén)

Yes, I believe he is risen
Texty, což znamená: Ano, jsem přesvědčen, že on vstal z mrtvých
Yes, I believe we are forgiven
Texty, což znamená: Ano, věřím, že jsme odpustili
Yes, I believe and one day we'll see him
Texty, což znamená: Ano, věřím, a jednoho dne ho uvidíme
And together we'll say
Texty, což znamená: A společně si řekneme

(repeat chorus)
Texty, což znamená: (refrén)

Yes, I Believe-1 (Ano, jsem věřit-1) Texty Yes, I Believe-1 (Ano, jsem věřit-1) Texty-2 Yes, I Believe-1 (Ano, jsem věřit-1) Texty-3 Yes, I Believe-1 (Ano, jsem věřit-1) Texty-4

Další alba z Bod z Grace