A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When You Walked By-1 (Když jste vešel do 1) Texty

Umělci: Nat King Cole (Nat King Cole)

Album: Welcome to the Club/Tell Me All About Yourself-1 (Vítejte v klubu/Řekni mi všechno o sobě-1)

I look when you walk by
Texty, což znamená: Vypadám, když jdete na
There goes the one for me, said I
Texty, což znamená: Tady jeden pro mě, řekl jsem
How strange it seems, meeting the dream I dreamed
Texty, což znamená: Jak je to zvláštní zdá, splnění snu snil
Something that fate had schemed for a lonely guy
Texty, což znamená: Něco, že osud se spolčila pro osamělý kluk

When you walked by, I knew
Texty, což znamená: Když jste šel, jsem věděla
All of my life, I'd follow you, so, here I'll be
Texty, což znamená: Vše z mého života, by za vás, takže, tady jsem se
Better get used to me and you may agree with a sigh
Texty, což znamená: Radši si zvykej mě a můžete se dohodnout s povzdechem
It was love when you walked by
Texty, což znamená: Byla to láska, když šel do

And you may agree with a sigh
Texty, což znamená: A můžete se dohodnout s povzdechem
It was love when you walked by
Texty, což znamená: Byla to láska, když šel do
When You Walked By-1 (Když jste vešel do 1) Texty

Další alba z Nat King Cole