A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

When the Wind Blows-9 (Když vítr fouká-9) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: When the Wind Blows-8 (Když vítr fouká-8)

Night turns to daylight
Texty, což znamená: V noci se změní na denní světlo
And things are quite the same
Texty, což znamená: A věci jsou úplně stejný
You wake up and make up
Texty, což znamená: Probuď se a doplní se
Another day's routine
Texty, což znamená: Další den rutina
Then the sun begins to shine as if
Texty, což znamená: Pak slunce začne zářit jako by
The face of god were near
Texty, což znamená: Tvář Boha byli poblíž
And a trumpet sound is played as if
Texty, což znamená: A hraje se trubka zvuk jako by
All the world could hear
Texty, což znamená: Celý svět slyšel

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]
That's the day when the wind blows
Texty, což znamená: To je den, kdy fouká vítr
That's the day when the earth begins to move
Texty, což znamená: To je den, kdy země začne pohybovat
When the lion and the lamb start walking
Texty, což znamená: Když lev a jehněčí začít chodit
Two by two
Texty, což znamená: Po dvou
That's the day when the wind blows
Texty, což znamená: To je den, kdy fouká vítr
When the sky is torn in two
Texty, což znamená: Když obloha je roztržen ve dví
And the lord of lords in all his glory
Texty, což znamená: A Pán pánů v celé své kráse
Comes for you
Texty, což znamená: Přijde pro vás
Oh, when the wind blows
Texty, což znamená: Oh, když fouká vítr

Beside you, behind you
Texty, což znamená: Vedle vás, za tebou
Believers on their knees
Texty, což znamená: Věřící na kolenou
And somehow you know now
Texty, což znamená: A nějak už víte
Everyone you see
Texty, což znamená: Všichni, které vidíte
So hand-in-hand you fly away
Texty, což znamená: Tak ruku v ruce neodletíte
To meet him in the sky
Texty, což znamená: Potkat ho v nebi
This man that you have dreamed about
Texty, což znamená: Tento muž, který jste snili o
He's right before your eyes
Texty, což znamená: Je přímo před očima

[Chorus: Repeat 2X]
Texty, což znamená: [Refrén: opakovat 2 X]

That's the day when the earth begins to move
Texty, což znamená: To je den, kdy země začne pohybovat
When the lion and the lamb start walking
Texty, což znamená: Když lev a jehněčí začít chodit
Two by two
Texty, což znamená: Po dvou
When the wind blows
Texty, což znamená: Když fouká vítr
When the sky is torn in two
Texty, což znamená: Když obloha je roztržen ve dví
And the lord of lords in all his glory
Texty, což znamená: A Pán pánů v celé své kráse
Comes for you oh, when the wind blows
Texty, což znamená: Přijde pro tebe, když fouká vítr
Well be swept away, swept away
Texty, což znamená: Dobře se zamiluješ, smetla
When the wind blows
Texty, což znamená: Když fouká vítr
When the Wind Blows-9 (Když vítr fouká-9) Texty When the Wind Blows-9 (Když vítr fouká-9) Texty-2

Další alba z Bod z Grace