A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

What's He Gonna Say About Me (Co chce říct o mě) Texty

Umělci: Point of Grace (Bod z Grace)

Album: The Whole Truth-3 (Celou pravdu-3)

Now and then I must admit
Texty, což znamená: Tu a tam musím přiznat
I hide behind my shallowness
Texty, což znamená: Schovávat se za mé povrchnost
I must confess I don't begin to say enough
Texty, což znamená: Musím se přiznat, že nemám začít říkat dost
I'll tell you of my lessons learned
Texty, což znamená: Řeknu vám o mé poučení
But I may never quite express
Texty, což znamená: Ale možná nikdy docela expres

That God blessed me far beyond
Texty, což znamená: Že Bůh požehnal mi daleko za
What I deserve
Texty, což znamená: Co si zaslouží
I often miss the chance to show my
Texty, což znamená: Často chybí možnost Ukázat své
Faith in Him
Texty, což znamená: Víra v něho
By failing to convey what I have seen
Texty, což znamená: Tím, že sdělit, co jsem viděl
And then I wonder while I face eternity
Texty, což znamená: A pak jsem se divit, když jsem tvář věčnosti
How Jesus ever finds a way to intercede
Texty, což znamená: Jak Ježíš vůbec najde způsob, jak zakročit
For me
Texty, což znamená: Pro mě

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]
What's He gonna say about me
Texty, což znamená: Co chce říct o mně
When He weighs the works that
Texty, což znamená: Když si váží práce,
I have done
Texty, což znamená: Udělal jsem
Against the words that I have
Texty, což znamená: Proti slovům, která mám
Failed to speak
Texty, což znamená: Hovoří se nezdařilo.
What's He gonna say about me
Texty, což znamená: Co chce říct o mně
When the chaff is sifted from the wheat
Texty, což znamená: Když je prosáté plev z pšenice
Will there be evidence that I believed
Texty, což znamená: Bude existovat důkazy, že jsem věřil
What's He gonna say about me
Texty, což znamená: Co chce říct o mně

After this lifetime will come
Texty, což znamená: Po tomto životě přijde
The thankfulness that I forget
Texty, což znamená: Vděčnost, že jsem zapomněl
I will regret when I see clearly who He is
Texty, což znamená: Bude litovat, když jsem jasně vidět, kdo je
Then I'll know all I should have said
Texty, což znamená: Pak budu vědět vše, co jsem měl říct
So I must choose to not neglect
Texty, což znamená: Takže musíte zvolit, nezanedbávat
But resurrect the praise for all He is to me
Texty, což znamená: Ale vzkřísit chválu za to, co je pro mě
I often miss the chance to show my faith in Him
Texty, což znamená: Často chybí možnost ukázat svou víru v něho
By failing to convey what I have seen
Texty, což znamená: Tím, že sdělit, co jsem viděl
And then I wonder while I face eternity
Texty, což znamená: A pak jsem se divit, když jsem tvář věčnosti
How Jesus ever finds a way to intercede
Texty, což znamená: Jak Ježíš vůbec najde způsob, jak zakročit
For me, oh
Texty, což znamená: Pro mě oh

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]

If I confess Him before men
Texty, což znamená: Pokud se přiznávám, že se mu před muži
He will confess me before the
Texty, což znamená: On mě před přiznat
Father in heaven
Texty, což znamená: Otec v nebesích

[Chorus:]
Texty, což znamená: [Refrén:]
What's He Gonna Say About Me (Co chce říct o mě) Texty What's He Gonna Say About Me (Co chce říct o mě) Texty-2

Další alba z Bod z Grace