who makes the best replica watches rolex replicas

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Wall to Wall (Zdi ke zdi) Texty

Umělci: Raekwon (Raekwon)

Album: Fly International Luxurious Art-1 (Fly mezinárodní luxusní Art-1)

My nigga Raekwon talkin', uh-huh
Texty, což znamená: Nigga Raekwon uvidíte, hm
Everythin' you want you don't need
Texty, což znamená: Všecko, co chcete, že nepotřebujete
And don't believe everythin' you read
Texty, což znamená: A nevěřím, že je všecko, co čteš
And only have what you see
Texty, což znamená: A jen co vidíte

I said I won't, I don't need it, yeah
Texty, což znamená: Řekl jsem ne, nepotřebuji to, ano
Don't believe everythin' you read, yeah
Texty, což znamená: Nevěřím, že je všecko, co čtete, ano
Only have what you see, yeah
Texty, což znamená: Jen mít to, co vidíte, ano
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Texty, což znamená: Člověče, tohle je, co to je, ano, Oh

It's "Hello", oh, Lord
Texty, což znamená: Je to "Ahoj", ó, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Texty, což znamená: Když se snažíte zachraňovat, komu volat?
Your bitch turned down, this shit is love
Texty, což znamená: Vaše fena odmítl, je to láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Texty, což znamená: Já a moje negři cítit lásku, jdeme na procházku
We're goin' to walk, wall to wall
Texty, což znamená: Jsme dete chodit, zdi ke zdi
My money's stacked up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje peníze naskládané, zdi ke zdi
My shows' packed up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje pořady sbalil, zdi ke zdi
Her ass stepped up, wall to wall
Texty, což znamená: Její zadek, urychlit, zdi ke zdi
Got my money up, we, we're goin' to walk
Texty, což znamená: Máš moje peníze nahoru, my, máme zájem chodit

Clear view, dark tints
Texty, což znamená: Jasný pohled, tmavé odstíny
Hustle by the park bench
Texty, což znamená: Tlačenice lavičce v parku
White top, blue tops
Texty, což znamená: Bílý top, modré desky
Niggas I don't call friends
Texty, což znamená: Negři Nevolejte přátel
('Til they called it love)
Texty, což znamená: ('Til nazvali ji láska)
Called my niggas, grabbed their hammers
Texty, což znamená: Jen moji negři, popadl jejich kladiva
('Bout to go to war)
Texty, což znamená: ('Bout jít do války)
Prices on your head, I'm a spend it
Texty, což znamená: Ceny na hlavě, já jsem tráví to
Everythin' in that showroom, nigga, I was in it
Texty, což znamená: Všecko v tomto showroomu, negře, byl jsem v ní
On my son, I was in it, I was in it
Texty, což znamená: Na mého syna byl jsem v ní, byl jsem v ní
Dirty money, ten chains, I be shinin', I ain't meant it
Texty, což znamená: Špinavé peníze, deset řetězců, já být Shinin ', to znamená, že
I'm shinin' every minute
Texty, což znamená: Já jsem Shinin ' každou minutu
Soft to the hard rock, Hard Rock Casino
Texty, což znamená: Soft na hard rock, Hard Rock Casino
Me and shorty watchin' Nino in the hardtop
Texty, což znamená: Já a mrňous sledoval ' Nino v hardtop
I done counted ten mills whenever I drop
Texty, což znamená: Udělal jsem napočítal deset mills, pokaždé, když jsem
Me and Chinx poppin' bottles out on ?
Texty, což znamená: Já a Katerina Poppin ' láhve ven na?

I don't need it, yeah
Texty, což znamená: Není třeba, ano
Don't believe everythin' you read, yeah
Texty, což znamená: Nevěřím, že je všecko, co čtete, ano
Only have what you see, yeah
Texty, což znamená: Jen mít to, co vidíte, ano
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Texty, což znamená: Člověče, tohle je, co to je, ano, Oh

It's "Hello", oh, Lord
Texty, což znamená: Je to "Ahoj", ó, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Texty, což znamená: Když se snažíte zachraňovat, komu volat?
Your bitch turned down, this shit is love
Texty, což znamená: Vaše fena odmítl, je to láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Texty, což znamená: Já a moje negři cítit lásku, jdeme na procházku
We're goin' to walk, wall to wall
Texty, což znamená: Jsme dete chodit, zdi ke zdi
My money's stacked up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje peníze naskládané, zdi ke zdi
My shows' packed up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje pořady sbalil, zdi ke zdi
Her ass stepped up, wall to wall
Texty, což znamená: Její zadek, urychlit, zdi ke zdi
Got my money up, we, we're goin' to walk
Texty, což znamená: Máš moje peníze nahoru, my, máme zájem chodit

Frozen fish scale, you better go to Ishmael
Texty, což znamená: Zmrazené ryby měřítku, raději jít na Ishmael
Tiger-skin hammers sittin' by the Benz grill
Texty, což znamená: Tygr kůže kladiva sedět Benz gril
Not's a hundreds, it's lunch, kid, play fair
Texty, což znamená: Ne o stovky, je to oběd, chlapče, play fair
Stay here, feed your brother, be's a one, shit
Texty, což znamená: Pobyt tady, krmit svého bratra, je, do prdele
Enough money to slum kids, kings will pillows
Texty, což znamená: Dost peněz na slumu děti, Králové bude polštáře
Leave your body, yo, under the dumpsters
Texty, což znamená: Nechte své tělo, pod kontejnery
Take money suitcases, bracelets and cake mix
Texty, což znamená: Vzít peníze kufry, náramky a koláč mix
Come out the hole, this is weight flakes
Texty, což znamená: Pojď ven z otvoru, to je váha vločky
So much bread, we build lead houses
Texty, což znamená: Tolik chleba, stavíme domy vedou
Run in the shed, seen dead thousands
Texty, což znamená: Spustit v přístřešek, viděl mrtvého tisíce
Faces, we call 'em big noses
Texty, což znamená: Tváře, říkáme jim velké nosy
Flashin' in the farmer shit, grubbed up niggas is wasted
Texty, což znamená: Jak se tam blýská v prdeli farmář, vyklučené niggas je zbytečný

I don't need it, yeah
Texty, což znamená: Není třeba, ano
Don't believe everythin' you read, yeah
Texty, což znamená: Nevěřím, že je všecko, co čtete, ano
Only have what you see, yeah
Texty, což znamená: Jen mít to, co vidíte, ano
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Texty, což znamená: Člověče, tohle je, co to je, ano, Oh

It's "Hello", oh, Lord
Texty, což znamená: Je to "Ahoj", ó, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Texty, což znamená: Když se snažíte zachraňovat, komu volat?
Your bitch turned down, this shit is love
Texty, což znamená: Vaše fena odmítl, je to láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Texty, což znamená: Já a moje negři cítit lásku, jdeme na procházku
We're goin' to walk, goin' to walk
Texty, což znamená: Jdeme na procházku, jít na procházku
My money's stacked up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje peníze naskládané, zdi ke zdi
My shows' packed up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje pořady sbalil, zdi ke zdi
Her ass stepped up, wall to wall
Texty, což znamená: Její zadek, urychlit, zdi ke zdi
Got my money up
Texty, což znamená: Máš moje peníze

Yo, whip my feet up
Texty, což znamená: Jo ušlehat nohy
Gettin' manicures in a zap and spectacular visuals
Texty, což znamená: Dostání ' manikúry zap a velkolepé vizuální
Niggas be camera phonin' up my movement
Texty, což znamená: Negři být fotoaparát phonin' se mi hnutí
Everythin' we do to sit and take precedents
Texty, což znamená: Všecko, co děláme sedět a předchůdci
While we go stackin' procedurals
Texty, což znamená: Zatímco jsme se jít shromažďováním postupy
Niggas starvin' to know just how we do it
Texty, což znamená: Negři hlad vědět, jen jak to děláme
Absolutely be stayin' the money every night (Dracula)
Texty, což znamená: Naprosto tak stát peníze každou noc (Dracula)
Niggas, stay up in it like Jamaicans and stay in the maximum
Texty, což znamená: Negři, zůstat vzhůru v ní jako Jamajčané a zůstat v maximální
Difficult to predict, I'm calculated like algebra
Texty, což znamená: Těžko předvídat, jsem vypočítané jako algebry
'Cause the money traced back to them diamond mines out in Africa
Texty, což znamená: Protože peníze vysledovat zpět k nim diamantové doly v Africe
We in the future with it though, closin' my eyes for pictures
Texty, což znamená: Jsme v budoucnu s ním, closin' oči pro obrázky
Phone'd have me speak with holograms when I'm buildin' with bitches
Texty, což znamená: Telefon by mě mluvit s hologramy, když stavím s děvky
And then I bang 'em like body slammin', one-handin' 'em ishes
Texty, což znamená: A pak jsem jim bang jako tělo Slammin ', jeden handin' jim ishes
Like I was sellin' warheads and I'm baggage handlin' missiles
Texty, což znamená: Jako byl prodává hlavice, a já jsem zavazadla co rakety
Fuck it, decided to blow and Em just bein' silly
Texty, což znamená: Seru na to, rozhodl se rána a najvětší Em' hloupá
With a bob and a step and a charisma like I sit on a billi
Texty, což znamená: Bob a krok a charisma jako sedím na billi
And for the five percent with the signs and 'em ones that really get me
Texty, což znamená: A o pět procent, s příznaky a jim, ty že mě dostat
I got a lot to do with civilizin' account and I'm busy
Texty, což znamená: Mám hodně společného s civilizin' účet a mám práci

I don't need it, yeah
Texty, což znamená: Není třeba, ano
Don't believe everythin' you read, yeah
Texty, což znamená: Nevěřím, že je všecko, co čtete, ano
Only have what you see, yeah
Texty, což znamená: Jen mít to, co vidíte, ano
Man, this shit is what it is, yeah, ooh
Texty, což znamená: Člověče, tohle je, co to je, ano, Oh

It's "Hello", oh, Lord
Texty, což znamená: Je to "Ahoj", ó, pane
When you're tryin' to bail out, who to call?
Texty, což znamená: Když se snažíte zachraňovat, komu volat?
Your bitch turned down, this shit is love
Texty, což znamená: Vaše fena odmítl, je to láska
Me and my niggas feel love, we're goin' to walk
Texty, což znamená: Já a moje negři cítit lásku, jdeme na procházku
We're goin' to walk, wall to wall
Texty, což znamená: Jsme dete chodit, zdi ke zdi
My money's stacked up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje peníze naskládané, zdi ke zdi
My shows' packed up, wall to wall
Texty, což znamená: Moje pořady sbalil, zdi ke zdi
Her ass stepped up, wall to wall
Texty, což znamená: Její zadek, urychlit, zdi ke zdi
Got my money up, we, we're goin' to walk
Texty, což znamená: Máš moje peníze nahoru, my, máme zájem chodit

Salute, salute
Texty, což znamená: Pozdrav, pozdrav
Yeah
Texty, což znamená: Ano

Montana, what up, baby?
Texty, což znamená: Montana, jak to jde, baby?
Word up, you know what it is, my nigga
Texty, což znamená: Slovo se, víte, co to je, to je můj negr
Louis Rich right here, baby
Texty, což znamená: Tady, Louis Rich baby
Yeah, get it
Texty, což znamená: Ano, to
You know what this is, nigga
Texty, což znamená: Víte, co je, negře
Wall to Wall (Zdi ke zdi) Texty Wall to Wall (Zdi ke zdi) Texty-2 Wall to Wall (Zdi ke zdi) Texty-3 Wall to Wall (Zdi ke zdi) Texty-4
Tato stránka je navržena tak, aby poskytovala texty písní Zdi ke zdi, které jsou shromážděny v albu Fly mezinárodní luxusní Art-1 vytvořeného zpěvačkou Raekwon. Můžete si přečíst následující textovou verzi Zdi ke zdi. Pokud máte zájem o jiné skladby ve stejném albu, klepněte na položku Zdi ke zdi. Chcete-li najít úplný seznam alb od stejného zpěváka, stačí klepnout na položku Raekwon. Pokud máte rádi tyto texty písní, můžete tuto stránku přidat do své oblíbené. Pro usnadnění můžete také stáhnout verzi obrázku Zdi ke zdi pro tisk nebo ji můžete sdílet s přáteli prostřednictvím e-mailu, Twitter, Instagram, Pinterest, Google, Reddit, VK atd. Na konci této stránky uvidíte texty písní Zdi ke zdi v jiných 42 jazycích včetně arabštiny, České, dánské, německé, řecké, finské, francouzské, hebrejské, maďarské, italské, japonské, korejské, holandské, norské, polské, portugalské, rumunské, ruské, thajské atd. Na jedné straně prosím napište nám, pokud potřebujete texty písní ve verzi PDF nebo chcete stáhnout MP3 z Zdi ke zdi zdarma. Pokud však znáte jiné skladby, které nejsou součástí tohoto alba, kontaktujte nás. Budeme ji zahrnovat při příští aktualizaci naší databáze.